Nieuws

Ik voel me eenzaam – Blog serie deel 1

By: | Tags: , , , , | Comments: 0 | februari 4th, 2015

Je alleen voelen, iedereen kent dat knagende gevoel. Eenzaamheid hoort bij het leven maar kent vele kleuren. Het is een persoonlijke aangelegenheid. Iedereen geeft er een andere betekenis aan. Zo benoemt Hoogleraar DiTomasso twee soorten eenzaamheid:

1) sociale eenzaamheid – waarin je weinig sociale contacten hebt

2) emotionele eenzaamheid – je hebt genoeg sociale contacten maar voelt weinig aansluiting. Je kunt je dus ook alleen voelen terwijl je je tussen mensen begeeft.

In de ‘ik voel me eenzaam’ blog serie bespreken we de verschillende aspecten van emotionele eenzaamheid.

‘ik voel me eenzaam maar ben niet alleen’

Bij emotionele eenzaamheid is er vaak een gebrek aan betekenisvolle relaties. Niet de hoeveelheid van sociale contacten maar juist de betekenis die je er aan geeft is van belang. Dat je een volle sociale agenda hebt, of een partner en gezin, zegt helaas niks over de intimiteit en verbondenheid die je ervaart met deze mensen. Helaas kan je je beklemt en opgesloten voelen in eenzaamheid terwijl je een liefdevolle partner hebt en een breed scala aan vrienden.

'Ik voel me eenzaam tussen vrienden'

‘Ik voel me eenzaam tussen vrienden’

‘Ik voel me eenzaam tussen mensen’ hoe kan dat?

Ingrijpende levensgebeurtenissen gaan vaak vooraf aan het ontstaan van eenzaamheid.  Hierbij kan je denken aan werkloosheid, verhuizen (naar het buitenland), of het overlijden van een dierbare. Eenzaamheid markeert dan juist de afwezigheid van wat er ‘nu’ niet (meer) is. Het is het gemis van sociale contacten waar je erg gehecht aan bent. Door afwezigheid van mensen waarmee je verbondenheid ervaart kan je de intense of positieve dingen in het leven niet delen. Het klinkt gek maar positieve ervaringen kunnen dan juist een gevoel van leegte en eenzaamheid oproepen.

Steve Jobs:  ‘life is about creating experiences and living those that are worth sharing’

‘Ik voel me eenzaam’ en zit in een negatieve gedachtentrein

Het verlangen naar intimiteit en verbondenheid met mensen om je heen is een fundamentele menselijke behoefte. We willen verbonden zijn met anderen: in voor- en tegenspoed. Als je met emotionele eenzaamheid worstelt kan het behoorlijk lastig zijn om dit onder ogen te komen. Vaak gaat het gepaard met gevoelens van schaamte en schuld. Hoe kan ik me nou eenzaam voelen in mijn gezin en tussen mijn vrienden? Als je niet lekker in je vel zit kan je de neiging hebben redenen aan jezelf toe te schrijven. Zo kan je in een negatieve gedachtentrein terecht komen. Het is niet verwonderlijk dat eenzaamheid kan leiden tot andere klachten waaronder depressie en angst. Loop dus niet te lang rond met stille eenzame gevoelens. Probeer er over te praten met je partner, vrienden of een psycholoog. Ze kunnen je helpen om eenzaamheid van een ander perspectief te zien. Doorbreek de negatieve gedachte spiraal en bouw verbintenis op. We gaan hier verder op in in de volgende blog.