Schemagerichte therapie

Wat is schemagerichte therapie?

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling onderzoeken we de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor kun je beter richting geven aan je leven en je relaties met anderen verbeteren. Binnen Aeffectivity verzorgen we online individuele schemagerichte therapie, waarbij we accenten van deze therapievorm gebruiken. Een volledige schematherapie duurt over het algemeen zo’n twee jaar. Aangezien wij in de basisGGZ werken, richten wij ons op wat lichtere problematiek. In de behandeling gebruiken we elementen van schematherapie, waardoor de gehele behandeling korter duurt. Mocht bij intake duidelijk zijn dat schematherapie beter zou aansluiten, dan verwijzen we je naar een instelling/praktijk die dit kan verzorgen.

Schema’s en modi

Binnen schemagerichte therapie werken we met de termen schema’s en modi om gevoelens, gedachten en gedrag te begrijpen en te kunnen veranderen.

Uitleg schema’s

Een schema is hoe je kijkt naar de werkelijkheid; naar jezelf, de ander en de wereld. Een schema bestaat uit herinneringen, emoties, overtuigingen en lichamelijke gewaarwordingen.

Een schema ontstaat door een combinatie van ervaringen in je kindertijd, je temperament en de mate waarin er aan je basisbehoeften is voldaan. Ieder kind heeft basisbehoeften, zoals veiligheid, verbondenheid, zelf de wereld mogen ontdekken, je emoties kunnen uitdrukken en eerlijke regels en grenzen krijgen. Wanneer hieraan voldaan wordt en je positieve ervaringen opdoet, kun je ‘functionele’ schema’s ontwikkelen die je vooruithelpen in je leven. Wanneer er niet aan je basisbehoeften wordt voldaan en je negatieve ervaringen opdoet, kun je ‘disfunctionele’ schema’s ontwikkelen die je tegenwerken in je leven.

Uitleg modi

Een modus (meervoud: modi) is een tijdelijke gemoedstoestand waarin je kan verkeren. We noemen modi ook wel verschillende kanten van jezelf. Een modus is een bepaalde manier van reageren als één of meer onderliggende schema’s worden geactiveerd. Een modus bestaat uit gedachten, gevoelens én gedrag. Modi zijn ingedeeld in functionele en disfunctionele modi. Net als bij schema’s kan je stellen dat een functionele modus je vooruithelpt in je leven en een disfunctionele modus (uiteindelijk) verstorend is in je leven.

Imaginaire rescripting

Bij imaginaire rescripting worden kleine stukjes van een herinnering opgeroepen, die vervolgens qua betekenis worden veranderd samen met je behandelaar.

Er is ruimte om gevoelens, gedachten en behoeften te uiten, waar toentertijd geen ruimte voor was. Er is aandacht voor het alsnog vervullen van jouw behoeften die toen niet vervuld zijn. Daarmee herschrijf je als het ware samen de geschiedenis in je hoofd, waardoor de lading zakt. Deze techniek zorgt er ook voor dat je met gevoelens in het hier en nu beter zult kunnen omgaan.

Heb of herken je klachten?