Expatproblematiek

Expatproblematiek bij wonenen werken in het buitenland

Het leven en wonen in het buitenland als expat kent veel charmes en uitdagingen voor jou en je eventuele partner. Soms kan het echter ook tegenvallen en word je geconfronteerd met specifieke expatproblematiek behorend bij ‘het leven in den verre’ of juist met problemen waarvan je misschien dacht dat je ze kon ontlopen door het roer om te gooien.

Cultuurshock

Op het moment dat je als expat vertrekt naar het buitenland, krijg je te maken met nieuwe mensen, een andere natuur, bijzondere voeding, ofwel een andere cultuur. Blijf je in Europa of ga je naar de andere kant van de wereld, elk land heeft zijn eigen gebruiken en gewoontes. Voor sommigen valt het gastland behoorlijk tegen, anderen voelen zich snel op hun plek. Toch blijken de meesten expats door vergelijkbare fasen te gaan, alvorens ‘echt geland’ te zijn. In 1960 beschreef Kalvero Oberg de zogenaamde ‘cultuurshock’. Hij typeert cultuurshock als de angst om de eigenheid en de bijzondere kenmerken van de persoonlijke cultuur te verliezen. Symptomen die hierbij kunnen passen zijn: een gevoel van onbehagen en ongemak, het gevoel van verlies en afwijzing, het gevoel van onvermogen te integreren in de nieuwe cultuur en omgeving. Andere wetenschappers beschrijven de cultuurshock bij expats als een vrij normaal proces van aanpassing aan de andere cultuur.

In 1991 proberen Black, Mendenhall en Oddou de effecten van aanpassing aan een nieuwe cultuur te verklaren door hierin vier fases te omschrijven (U-Curve theorie van aanpassing en cultuur shock). De theorie beschrijft de fasen van aanpassing van een expat tijdens zijn verblijf in het gastland.

De vier fases van aanpassing zijn:

  1. Euforie (wittebroodsweken)
  2. Crisis (vervreemding/cultuur shock/ontgoocheling)
  3. Aanpassingsfase (erkenning misverstanden)
  4. Competentie (toenadering).

Expatproblematiek bij je partner

Veelal is het de partner van een expat die in eerste instantie last krijgt van de specifieke expatproblematiek. Je partner gaat naar het werk, investeert veel tijd en energie om daar gewend te raken en moet wellicht veel reizen. Jij bent druk met het op poten zetten van het leven, het regelen van allerlei praktische zaken en zorgen dat eventuele kinderen goed terecht komen op een school. Je woont wellicht in een land waarin je jezelf niet kan verwoorden door een taalbarrière, je mist wellicht je werk dat je hebt opgegeven om mee te gaan en je mist familie en vrienden om sociale activiteiten mee te ondernemen. Tot slot wil je natuurlijk niet klagen en krijg je wellicht veel feedback van vrienden “wat voor een geluksvogel je toch bent” om in een dergelijke weelde te mogen leven. Deze nieuwe realiteit kan echter bitter tegenvallen en leiden tot psychische expatproblematiek.

Klachten die dan veel voorkomen zijn heimwee, schuldgevoelens, depressieve klachten, spannings- en paniekklachten, gebrek aan zelfvertrouwen en gevoelens van waardeloosheid. Aeffectivity is ervan overtuigd dat wanneer je last hebt van expatproblematiek, behandeling het meest resultaat geeft als je hier in je eigen moedertaal mee aan de slag kunt gaan. Het zoeken en vinden van een Nederlandse psycholoog is nu niet meer moeilijk: online therapie is nu voor jou een goede optie.

Klachten die dan veel voorkomen zijn heimwee, schuldgevoelens, depressieve klachten, spannings- en paniekklachten, gebrek aan zelfvertrouwen en gevoelens van waardeloosheid. Aeffectivity is ervan overtuigd dat wanneer je last hebt van expat problematiek, behandeling het meest resultaat geeft als je hier in je eigen moedertaal mee aan de slag kunt gaan. Het zoeken en vinden van een Nederlandse psycholoog is nu niet meer moeilijk: online therapie is nu voor jou een goede optie.

Heb of herken je klachten?