Cognitieve gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychologische behandeling of psychotherapie. Bij deze therapie onderzoekt de therapeut samen met de cliënt wat zijn denkgewoonten zijn. Met cognitieve gedragstherapie probeert de therapeut gedachten die de cliënt niet helpen en slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten. Het idee is dat er hierdoor meer inzicht ontstaat in niet-helpende gevoelens (depressie, angst, paniek, etc) en niet-helpend gedrag (vermijding, eetproblemen of alcoholgebruik, dwanghandelingen, etc).

Voorbeelden van cognitieve gedrag

Stel je voor je ligt ‘s nachts in bed en je hoort een hard geluid. Je kunt denken “oh jee, een inbreker” en je raakt in paniek en belt 112. Je kunt ook denken “weer die kat, heeft zeker weer iets omvergegooid”, je raakt geïrriteerd, gaat naar beneden en ruimt de troep op. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat één situatie op verschillende manieren kan worden uitgelegd door de manier waarop je naar de situatie kijkt. Bij psychische klachten werkt het min of meer hetzelfde. Mensen hebben zichzelf aangeleerd op een bepaalde manier over een situatie te denken, waardoor ze steeds nare gevoelens krijgen en daardoor bepaald gedrag vertonen dat ze eigenlijk niet willen.

De therapie

Bij cognitieve gedragstherapie vraagt de therapeut je om beter te kijken naar je denkpatroon of denkpatronen. Het is jouw eigen interpretatie van de situatie die je niet-helpende gevoelens geeft. Door te werken met dagboekformulieren krijg je steeds meer inzicht in je gedachten en ben je beter in staat je nare gevoelens te verminderen en je gedrag aan te passen in gewenst gedrag. Dus het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als mensen namelijk hun manier van denken veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie. Uit dat onderzoek blijkt dat het bestrijden van angsten en depressies goed lukt met cognitieve gedragstherapie.

De effectiviteit van CGT is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. De meeste behandelingen bestaan uit 10 tot 25 bijeenkomsten. Bij wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten duurt de therapie gemiddeld een half tot anderhalf jaar.

Aeffectivity maakt gebruik van gesprekken en online therapie. Beide onderdelen van de therapie zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Tijdens de gesprekken worden ook nog andere technieken gebruikt, zodat je je behandeldoelen optimaal kan bereiken.

Heb of herken je klachten?