Wat is EMDR?

EMDR gaat uit van de theorie dat wanneer je iets ingrijpends hebt meegemaakt, deze gebeurtenis met een (zware) emotionele lading opgeslagen wordt in ons brein. Door tijdens een EMDR-sessie de gebeurtenis uit het lange termijngeheugen ‘op te halen’ naar het korte termijngeheugen (ook wel het werkgeheugen genoemd) en tegelijkertijd het werkgeheugen te belasten met afleidende taken, zal de nare herinnering zonder die emotionele lading terug opgeslagen worden in het lange termijngeheugen. Dit zorgt ervoor dat de herinnering zich niet meer continu opdringt en daardoor voor een vermindering van nachtmerries en herbelevingen. Doordat het beeld zijn emotionele lading verliest wordt het steeds makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken en nemen klachten af.

Wat zijn afleidende taken bij EMDR?

Er zijn verschillende manieren om het werkgeheugen te belasten. Dit kan onder andere zijn:

  • Het volgen van de vingers van de therapeut die snel heen en weer bewegen
  • Het volgen van een lampje dat op een lichtbalk heen en weer beweegt
  • ‘tappen’ met je handen op je bovenbenen
  • Woorden spellen
  • Hardop sommetjes maken

Kan EMDR online?

Sinds de pandemie hebben veel behandelingen zich noodgedwongen verplaatst naar online contacten en is er inmiddels uitvoerig ervaring opgedaan met online EMDR-sessies. Er zijn diverse online apps waarin de therapeut van op afstand een bolletje heen en weer kan laten bewegen op het scherm van de cliënt. Daarnaast kunnen alle andere afleidende taken prima van op afstand aangeboden en uitgevoerd worden. Ook binnen Aeffectivity hebben we – naast onze jarenlange ervaring met online behandeling – positieve ervaringen met het online aanbieden van EMDR. Ook in geval van dissociëren kan EMDR online aangeboden worden. In dat geval wordt er extra zorg ingezet door bijvoorbeeld afspraken te maken rondom een steunend persoon uit de omgeving van de cliënt die in een andere ruimte in het huis van de cliënt aanwezig is, of die gebeld kan worden, of taken die cliënten zelf kunnen doen om uit de dissociatie te komen. Dit alles maakt dat EMDR ook online veilig kan aangeboden worden.

Kan je je voorbereiden op EMDR?

EMDR kan vrij intensief zijn. Het is daarom aan te raden om op de dag waarop je een sessie hebt, niet te veel andere dingen in te plannen. Vooral na een sessie is het fijn dat je niet meteen een drukke agenda hebt.

Is EMDR gevaarlijk?

Indien uitgevoerd door een tot EMDR opgeleide therapeut is een behandeling met EMDR veilig.

Zijn er bijwerkingen bij EMDR-behandeling?

Zoals eerder genoemd kan EMDR vrij intensief zijn. Intensief in de zin dat het best (in)spannend is om terug stil te staan bij de nare gebeurtenis én de afleidende taken te doen. Dat is uiteraard juist de bedoeling, maar kan daardoor wel zorgen voor o.a. vermoeidheid, wat duizeligheid of hoofdpijn na de sessie. Ook kan het zijn dat bepaalde beelden of klachten weer (kort) wat meer op de voorgrond komen te staan. Dit zijn allemaal normale klachten, die doorgaans na een dag of drie weer zijn gezakt.

Ga je onder hypnose tijdens EMDR?

Nee, je gaat niet onder hypnose. Voor het verwerkingsproces is het noodzakelijk dat mensen binnen een ‘normaal bewustzijn aanwezig’ zijn. Soms gebeurt het dat mensen ‘dissociëren’ en even het gevoel krijgen dat ze buiten hun lichaam treden. Dit is slechts bij een kleine groep mensen, die doorgaans kampen met complexe trauma’s. Voorafgaand aan het opstarten van de therapie wordt uitvoerig aandacht besteedt aan het uitvragen van dergelijke klachten, zodat daar tijdens de sessies adequaat op gereageerd kan worden door de therapeut.

EMDR en medicatie of drugs

Voor het correct kunnen uitvoeren van het EMDR-protocol is het zoals eerder gezegd belangrijk dat mensen bij normaal bewustzijn zijn. Het is om die reden niet mogelijk om EMDR te starten op momenten dat mensen onder invloed zijn van bijvoorbeeld alcohol of drugs. Dit zorgt er voor dat het verwerkingsproces niet adequaat op gang komt en/of blijft, waardoor EMDR niet tot zijn volledige werking komt. Dit geldt tevens voor kalmerende medicatie, met name benzodiazepines zoals oxazepam, lorazepam, etc.

Heb of herken je klachten?