Wat zijn angstklachten?

Angstklachten
Iedereen heeft wel eens angstige klachten of heeft zich bang gevoeld, dat is een normale emotie. Angst is een emotie die ontstaat als er gevaar dreigt en de angstgevoelens helpen je om alert te zijn en adequaat te reageren. In veel gevallen zijn de angstklachten van korte duur en gaan vanzelf weg als de angst oproepende situatie voorbij is. Toch komt het regelmatig voor dat de angstige gevoelens lang aanhouden en soms zijn ze zelfs levenslang aanwezig. Het onderscheid tussen gewone angst en een angststoornis is moeilijk te maken.

Er zijn lichamelijke klachten die een onderdeel van de angst kunnen zijn. Duizeligheid, wazig zien, een verdoofd gevoel of tintelen van armen en vingers, stijve of bijna verlamde spieren, hartkloppingen en kortademigheid zijn daar voorbeelden van. Heeft iemand deze gevoelens zonder te weten waar het vandaan komt? Dan kan er angst ontstaan die zo hoog kan oplopen dat het paniek wordt. Er kan sprake zijn van angst om dood te gaan of krankzinnig te worden als mensen dit soort lichamelijke signalen ervaren. Vaak is er dan sprake van een onjuist interpretatie van de lichamelijke signalen. Als dit vaker tot angst leidt, kan er een angststoornis ontstaan.

Niet iedereen met angstklachten is even bang. Waarom de ene wel een angststoornis ontwikkelt en de ander niet is onduidelijk. Meerdere factoren spelen hierbij een rol. Bijna één op de vijf Nederlandse volwassenen heeft in zijn leven wel eens last gehad van een angststoornis. Bij vrouwen zien we een angststoornis vaker voorkomen dan bij mannen. De helft van de mensen met een angststoornis maakt ook een depressieve episode door.

Iedereen heeft zich wel eens angstig of bang gevoeld, dat is een normale emotie. Angst is een emotie die ontstaat als er gevaar dreigt en de angstgevoelens helpen je om alert te zijn en adequaat te reageren. In veel gevallen zijn de angstklachten van korte duur en gaan vanzelf weg. Toch komt het regelmatig voor dat de angstige gevoelens lang aanhouden en soms zijn ze zelfs levenslang aanwezig. Het onderscheid tussen gewone angst en een angststoornis is moeilijk te maken. De behandeling van psychische klachten staat hoog in de top 5 in Nederland, wanneer je kijkt naar angststoornissen.

Ook onder kinderen en jongeren komen angststoornissen relatief vaak voor. Het wordt nog wel eens onderschat in welke mate angststoornissen invloed hebben op het dagelijks leven. Angststoornissen hebben bij veel kinderen gevolgen voor het functioneren van het gezin, het functioneren van het kind op school en de sociale ontwikkeling van het kind.

Heb of herken je klachten?