ADHD bij volwassenen: wat is AD(H)D?

ADHD is de afkorting van de Engelse term voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Kinderen en volwassenen met ADHD kunnen zich moeilijk concentreren, zijn rusteloos en impulsief. Lange tijd werd ADHD gezien als een psychische stoornis van kinderen en dat het over zou gaan als ze eenmaal volwassen werden. Inmiddels weet men dat ADHD niet over gaat en er nog bij 80% ADHD bij volwassenen aanwezig is. De hyperactiviteit van ADHD bij volwassenen is vaak minder zichtbaar (innerlijke onrust) of wordt op een meer sociaal geaccepteerde manier geuit. De concentratieproblemen en impulscontrole problemen zijn echter nog steeds aanwezig.

Naast ADHD bestaat er ook ADD. Je kunt stellen dat het dezelfde stoornis is, alleen bij ADD ontbreekt de hyperactiviteit en de impulsiviteit. Bij 40% van de mensen met ADHD is er sprake van ADD. Vanwege het ontbreken van de hyperactiviteit wordt deze vorm van ADHD bij volwassenen minder vaak herkend. Veel van deze mensen hebben jarenlang problemen en worden, ondanks hun motivatie, wilskracht en grote inspanningen, vaak gezien als dom, lui en ongeïnteresseerd. ADD komt meer bij vrouwen voor, dan bij mannen. De diagnose ADD wordt dan ook helaas vaak gemist of erg laat gesteld.

Voor je kunt starten met een online behandeling voor AD(H)D dient het eerst vastgesteld te zijn door een psycholoog, psychiater of andere BIG-geregistreerde professional. Om AD(H)D vast te kunnen stellen is gedegen onderzoek nodig. Als dit onderzoek al verricht is hoef je niets te doen en kun je je aanmelden voor online behandeling. Als je nog geen AD(H)D diagnose hebt, neem dan contact op met je huisarts zodat deze samen met jou kan bepalen welke zorg geïndiceerd is.

 

Klachten van ADHD

De klachten van ADHD bij volwassenen kunnen verdeeld worden in drie categorieën:

Aandachtsproblemen

 • Je hebt moeite om je aandacht te houden bij dingen die gedaan moeten worden.
 • Je hebt onvoldoende aandacht voor details, of maakt achteloos fouten.
 • Je lijkt niet te luisteren.
 • Je volgt aanwijzingen niet op of maakt opdrachten niet af.
 • Je hebt moeite met het organiseren van dingen die je moet doen.
 • Je gaat dingen uit de weg die je moet doen en die geestelijke inspanning vragen. Of je hebt een hekel aan die dingen.
 • Je raakt dingen kwijt die je nodig hebt voor de dingen die gedaan moeten worden.
 • Je wordt makkelijk afgeleid.
 • Je bent vergeetachtig als je bezig bent met dagelijkse dingen.

Hyperactiviteit

 • Je beweegt je onrustig met handen en voeten en zit bijvoorbeeld te draaien op je stoel.
 • Je staat op als verwacht wordt dat je moet blijven zitten.
 • Je gaat rondrennen of overal op klimmen op plaatsen waar dat niet hoort.
 • Je kan moeilijk rustig spelen en/of ontspannende dingen doen.
 • Je bent de hele tijd in de weer en draaft maar door.
 • Je praat aan een stuk door.

Impulsiviteit

 • Je antwoordt al, voordat de vraag helemaal gesteld is; je gooit het antwoord er als het ware uit.
 • Je hebt weinig geduld en moeite om op je beurt te wachten.
 • Je verstoort bezigheden van anderen

Statistieken ADHD

Ongeveer 3 tot 5% van de kinderen tot 16 jaar heeft ADHD, van de jongvolwassenen heeft 1 tot 3% ADHD. Het aantal kinderen met ADHD is de laatste 20 jaar niet toegenomen. ADHD wordt wel steeds beter herkend bij kinderen, daardoor zijn er meer kinderen die behandeld worden voor ADHD. Van iedere zes kinderen die de diagnose ADHD krijgen, zijn er vijf jongens en één meisje (5:1). ADHD bij volwassenen kent andere percentages: van iedere drie volwassenen met ADHD zijn er twee mannen en één vrouw (2:1). Mogelijk worden veel meisjes met ADHD over het hoofd gezien: jongens uiten ADHD eerder in storend gedrag, waardoor zij wellicht eerder worden doorverwezen voor diagnostiek of behandeling. ADHD bij volwassen komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Heb of herken je klachten?