Relatietherapie

Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een vorm van psychologische behandeling of psychotherapie. Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van therapie die erop gericht zijn om relationele problemen tussen partners op te lossen. Ongeacht de scholing van de psycholoog of psychotherapeut kunnen er relatiegesprekken worden verzorgd.

In iedere partnerrelatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en behorend bij een gezonde relatie. Deze thema’s hoeven niet te betekenen dat er sprake is van een slechte relatie. Soms loop je met je partner tegen problemen op, waar jullie zelf niet meer uit komen. In sommige gevallen zijn de problemen nog niet heel ernstig en kan een kortdurende relatie coaching voldoende zijn. Er worden een aantal thema’s besproken en jullie krijgen oefeningen mee om met name de communicatie te verbeteren en te bekijken waarom jullie op deze manier met elkaar zijn omgegaan.

Soms is de spanning zo hoog opgelopen dat je voor de keuze staat om ofwel de relatie te beëindigen ofwel hulp van buitenaf in te schakelen. Als er bij jullie nog voldoende ruimte is om hulp te zoeken, dan kan relatietherapie uitkomst bieden. Samen met je partner brengt de psycholoog jullie relatieproblemen in kaart, waarna je tijdens de relatietherapie op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relatieproblemen. Over het algemeen gaat dat door middel van gesprekken waaraan jullie beide aan deelnemen. Soms kan het nodig zijn dat jullie apart van elkaar met de psycholoog in gesprek gaan. Uit de gesprekken kunnen nieuwe omgangspatronen en betere manieren van communicatie voortkomen, om de vicieuze cirkel te doorbreken en de relatie voor jullie allebei weer prettig te krijgen. Relatietherapie kost tijd en energie en jullie zullen allebei energie moeten steken in jezelf en jullie relatie om de relatietherapie te laten slagen.

Verschillende vormen van relatietherapie

Hoewel het doel in relatietherapie hetzelfde is, kan de behandelmethode per relatietherapeut sterk verschillen. Dit komt omdat iedere psycholoog vanuit een eigen psychotherapeutische visie werkt. De behandelingen bij Aeffectivity zijn met name gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie:

Cognitieve gedragstherapie

 

Een therapeut die werkt met gedragstherapie zal de nadruk leggen op de manier waarop jullie elkaars gedrag beïnvloeden. Vaak versterkt het gedrag van de partners elkaar. Emoties worden bijvoorbeeld niet goed geuit door de een, terwijl de ander de vroege tekenen van spanning niet opmerkt. In de therapie zal het gedrag van jullie allebei zich ten positieve ontwikkelen

Oplossingsgerichte relatietherapie

Wanneer de relatietherapie is gebaseerd op oplossingsgerichte therapie wordt er niet onderzocht hoe de relatieproblemen zijn ontstaan, maar is de behandeling meer gericht op hoe de relatie zou zijn wanneer alle problemen zouden zijn opgelost. Je zoekt met elkaar naar de sterke kanten van de relatie en van jullie als partners individueel en kijkt naar momenten dat de relatie wél soepel loopt om dat vervolgens te versterken

 

Heb of herken je klachten?