Online Relatietherapie

Wat is online relatietherapie?

Bij online relatietherapie vindt de therapie plaats via een beveiligde digitale verbinding tussen de therapeut en die cliënten. Dit kan gezamenlijk, apart of een combinatie hiervan zijn. Relatietherapie is een vorm van psychologische behandeling of psychotherapie. Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van therapie die erop gericht zijn om relationele problemen tussen partners op te lossen. Ongeacht de scholing van de psycholoog of psychotherapeut kunnen er relatiegesprekken worden verzorgd.

In iedere partnerrelatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en behorend bij een gezonde relatie. Deze thema’s hoeven niet te betekenen dat er sprake is van een slechte relatie. Soms loop je met je partner tegen problemen op, waar jullie zelf niet meer uit komen. In sommige gevallen zijn de problemen nog niet heel ernstig en kan een kortdurende relatie coaching voldoende zijn. Er worden een aantal thema’s besproken en jullie krijgen oefeningen mee om met name de communicatie te verbeteren en te bekijken waarom jullie op deze manier met elkaar zijn omgegaan.

Soms is de spanning zo hoog opgelopen dat je voor de keuze staat om ofwel de relatie te beëindigen ofwel hulp van buitenaf in te schakelen. Als er bij jullie nog voldoende ruimte is om hulp te zoeken, dan kan online relatietherapie uitkomst bieden. Samen met je partner brengt de psycholoog jullie relatieproblemen in kaart, waarna je tijdens de relatietherapie op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relatieproblemen.

Over het algemeen gaat dat door middel van gesprekken waaraan jullie beide aan deelnemen. Soms kan het nodig zijn dat jullie apart van elkaar met de psycholoog in gesprek gaan. Uit de gesprekken kunnen nieuwe omgangspatronen en betere manieren van communicatie voortkomen, om de vicieuze cirkel te doorbreken en de relatie voor jullie allebei weer prettig te krijgen. Relatietherapie kost tijd en energie en jullie zullen allebei energie moeten steken in jezelf en jullie relatie om de relatietherapie te laten slagen.

Verschillende vormen van relatietherapie

Hoewel het doel in relatietherapie hetzelfde is, kan de behandelmethode per relatietherapeut sterk verschillen. Dit komt omdat iedere psycholoog vanuit een eigen psychotherapeutische visie werkt. De behandelingen bij Aeffectivity zijn met name gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie:

Cognitieve gedragstherapie

 

Een therapeut die werkt met gedragstherapie zal de nadruk leggen op de manier waarop jullie elkaars gedrag beïnvloeden. Vaak versterkt het gedrag van de partners elkaar. Emoties worden bijvoorbeeld niet goed geuit door de een, terwijl de ander de vroege tekenen van spanning niet opmerkt. In de therapie zal het gedrag van jullie allebei zich ten positieve ontwikkelen

Oplossingsgerichte relatietherapie

Wanneer de relatietherapie is gebaseerd op oplossingsgerichte therapie wordt er niet onderzocht hoe de relatieproblemen zijn ontstaan, maar is de behandeling meer gericht op hoe de relatie zou zijn wanneer alle problemen zouden zijn opgelost. Je zoekt met elkaar naar de sterke kanten van de relatie en van jullie als partners individueel en kijkt naar momenten dat de relatie wél soepel loopt om dat vervolgens te versterken

 

Hoe vind je een geschikte (online) relatietherapeut?

Rrelatietherapeut, of relatiecoach, is geen beschermd beroep. Dit wil zeggen dat iedereen vrij is om zich zo te noemen en mensen die daar behoefte aan hebben van adviezen te voorzien. Voor leken kan het daarom best lastig zijn om een ervaren, goed opgeleide relatietherapeut te vinden.

Hier komt nog bij dat er, zeker online, veel wordt gestrooid met imponerende vaktermen die deze zelfbenoemde therapeuten vaak op hun website zetten: transformatie therapie, neurolinguïstisch programmeren en zelfs zelf bedachte psychologische testen. Dit klinkt al snel indrukwekkend, maar is zeker geen garantie dat je hiermee een geschikte relatietherapeut te pakken hebt.

Gelukkig zijn er wel registraties waarbij je erop kunt vertrouwen dat iemand een goede, algemeen erkende opleiding heeft gehad. Deze geregistreerde therapeuten hebben de kennis en ervaring om relatietherapie te mogen geven. Zo is het een goed teken als een therapeut een BIG-registratie heeft als psychotherapeut of gz-psycholoog.

Belangrijk: de ‘klik’ tussen cliënt en online therapeut

Behalve een goede opleiding en ervaring is het heel belangrijk om te kijken wat je ­gevoel bij een therapeut is. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat online relatietherapie vooral werkt als je een klik hebt met de therapeut. Wanneer je het gevoel hebt dat je niet op dezelfde golflengte zit of dat er geen vertrouwd gevoel is in de gesprekken, neem je minder van hem aan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je niet serieus genomen voelt door de therapeut, of dat de gesprekken niet opleveren wat je ervan verwacht. Dan is het beter om van therapeut te wisselen. Dit kan voorkomen en is heel normaal. Uiteindelijk gaat het erom dat je met elkaar kunt werken aan de problemen waar je als cliënt mee zit.

Welke zorgverzekeraar vergoedt online relatietherapie?
Voor online relatietherapie is geen vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of generalistische basis GZZ valt. Alleen als de online relatietherapie binnen de behandeling van een psychische stoornis valt, wordt de online relatietherapie wel door de basisverzekering vergoed.
Hoe vind ik een goede relatietherapeut?
De titel relatietherapeut, of relatiecoach, is geen beschermde titel. Iedereen mag zich dus relatietherapeut of coach noem en met goede adviezen te koop gaan lopen. Het kan dus best moeilijk zijn om een ervaren, goed opgeleide relatietherapeut te vinden. Bij Aeffectivity werken professionele gediplomeerde therapeuten die online relatietherapie aanbieden. Naast kennis en ervaring is de klik belangrijk tussen therapeut en cliënt(en). Uit onderzoek is gebleken dat therapie vooral werkt als je een klik hebt met de therapeut.

Heb of herken je klachten?