Online therapie

Aeffectivity biedt online hulp bij onder andere angstklachten en stemmingsklachten, waarbij het gesprek tussen cliënt en online psycholoog deels of geheel via het internet verloopt. De gesprekken worden gevoerd door middel van een beveiligde videoverbinding of. Aeffectivity is de eerste praktijk in Nederland die online therapie als werkvorm heeft gekozen en heeft hier inmiddels veel ervaring mee opgedaan.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychologische behandeling of psychotherapie. Bij deze therapie onderzoekt de therapeut samen met de cliënt wat zijn denkgewoonten zijn. Met cognitieve gedragstherapie probeert de therapeut gedachten die de cliënt niet helpen en slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten. Het idee is dat er hierdoor meer inzicht ontstaat in niet-helpende gevoelens (depressieangstpaniek, etc) en niet-helpend gedrag (vermijding, eetproblemen of alcoholgebruik, dwanghandelingen, etc).

EMDR therapie

EMDR gaat uit van de theorie dat wanneer je iets ingrijpends hebt meegemaakt, deze gebeurtenis met een (zware) emotionele lading opgeslagen wordt in ons brein. Door tijdens een EMDR-sessie de gebeurtenis uit het lange termijngeheugen ‘op te halen’ naar het korte termijngeheugen (ook wel het werkgeheugen genoemd) en tegelijkertijd het werkgeheugen te belasten met afleidende taken, zal de nare herinnering zonder die emotionele lading terug opgeslagen worden in het lange termijngeheugen. Dit zorgt ervoor dat de herinnering zich niet meer continu opdringt en daardoor voor een vermindering van nachtmerries en herbelevingen. Doordat het beeld zijn emotionele lading verliest wordt het steeds makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken en nemen klachten af.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van psychologische behandeling of psychotherapie. Oplossingsgerichte therapie is een therapie, waarin de situatie zoals jij je die wenst het uitgangspunt is. Je wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die gemaakt kunnen worden om deze situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die je zelf al in huis hebt, maar misschien nog te weinig toepast. Als je vervolgens successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat je zelf invloed hebt om je eigen leven vorm te geven.

Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van psychologische behandeling of psychotherapie. Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van therapie die erop gericht zijn om relationele problemen tussen partners op te lossen. Ongeacht de scholing van de psycholoog of psychotherapeut kunnen er relatiegesprekken worden verzorgd.

Schematherapie

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling onderzoeken we de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan.