Nieuws

Verhuizen naar het buitenland met kinderen: wat als er problemen zijn?

By: | Tags: , , , , , , | Comments: 0 | februari 5th, 2015

Verhuizen met kinderen

Verhuizen met kinderen

Verhuizen naar het buitenland met kinderen: wel of niet hulp zoeken?

Als één van de ouders een baan krijgt in het buitenland en de partner met de kinderen meeverhuizen, betekent dat een enorme verandering voor alle gezinsleden. Bijna alles wat eerst vanzelfsprekend leek, wordt anders. Kinderen zijn echter flexibel en passen zich gemakkelijk aan.

Zijn kinderen oneindig flexibel?

Kunnen gezinnen zonder problemen grote veranderingen aangaan en erop vertrouwen dat kinderen zich aanpassen? In de naarste omstandigheden blijken kinderen zich immers aan te passen. De gevolgen en de manier waarop kinderen zich vervolgens verder ontwikkelen kan verschillend zijn. Er ligt wel degelijk een grens tussen veranderingen die kinderen aankunnen én het overvragen van kinderen. In een gezonde situatie zal het hun ontwikkeling positief beïnvloeden. Ze overwinnen moeilijke situaties, leren een nieuwe taal en worden sociale vaardiger. Ze worden echte wereldburgers of zogenaamde third culture kids .

Symptomen van overvraging.

Bij overvraging zal de normale ontwikkeling vertraging of zelfs schade kunnen oplopen. Er is geen wet die aangeeft wat kinderen wel of niet aankunnen. De manier waarop kinderen van expats of emigranten reageren op een verhuizing kunnen totaal verschillend zijn, zelfs binnen één gezin. Vast staat dat een verhuizing naar het buitenland een risicosituatie vormt. Ouders zullen de normale ontwikkeling van hun kinderen zorgvuldig in de gaten moeten houden. Een behoorlijke opvoedingstaak in een tijd waarin ze zelf ook te maken hebben met heftige veranderingen. Symptomen zoals toegenomen angsten, slaapproblemen, snel geïrriteerd zijn, teruggetrokken gedrag, veranderde eetlust, agressie en zelfbeschadiging zijn reden tot zorg. Bij twijfel is het goed een deskundige te raadplegen.

Goede voorbereiding kan problemen voorkomen.

Risico’s kunnen verkleind worden door een goede voorbereiding. Zaken als tijd voor elkaar, een sfeer creëren waarbinnen kinderen durven praten, taak en rolverdeling binnen het gezin en het behouden van eigen normen en waarden in de opvoeding worden van groot belang. Zoals een werkgever zijn team voorbereid op het werk in het buitenland, zal ook het “opvoedingsteam” baat hebben bij een gedegen plan en goede afspraken.

Verhuizen met probleemkinderen?

Heeft uw kind aanleg voor depressiviteit, is het altijd al bovengemiddeld angstig, heeft het al sociale problemen of is er sprake van ontwikkelingsproblematiek? Dan is het altijd raadzaam professionele hulp te zoeken vóórdat de verhuizing of emigratie plaatsvindt.