Online therapie

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Een behandeling met online therapie

Onze aanpak

Online therapie is een vorm van therapie waarbij het gesprek tussen cliënt en psycholoog deels of geheel via het internet verloopt. Aeffectivity werkt met een combinatie van gesprekken en gespecialiseerde online behandelprogramma’s. Wij maken hierbij gebruik van het platform van Minddistrict. De gesprekken worden gevoerd door middel van een beveiligde videoverbinding of indien mogelijk en gewenst face-to-face in de spreekkamer. Aeffectivity maakt gebruik van online behandelprogramma’s die specifiek zijn ontwikkeld voor jouw psychische problemen. Deze behandelprogramma’s zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke en praktische inzichten in de behandeling van psychische klachten.

Denk hierbij onder meer aan behandelprogramma’s voor:

Online therapie maakt dat een gedeelte van de therapie tijd- en plaats onafhankelijk kan plaatsvinden. Jij bepaalt dan zelf wanneer je met jouw behandelprogramma aan de slag wilt gaan en wanneer je een afspraak wilt hebben met je behandelaar. Je kunt in je eigen vertrouwde omgeving werken aan je problematiek. Uit recente onderzoeken blijkt dat online therapie een zeer effectieve vorm van therapie te zijn.

Uitgangspunten behandeling

De gesprekken en de online behandelprogramma’s zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Aeffectivity werkt in principe kortdurend en klachtgericht. Dus de klachten die je wilt bespreken en of vragen die je beantwoord wilt zien, komen in de therapie aan bod. Over het algemeen ligt de focus op het hier-en-nu en de toekomst; wat belemmert je in het dagelijks leven en wat zijn obstakels om verder te komen. Soms is het hierbij noodzakelijk om terug te kijken in het verleden en te onderzoeken waar bepaalde gedachten, gevoelens of gedragingen zijn ontstaan.

Wat is online therapie?

Online therapie is een verzamelnaam voor een aantal vormen van therapie die gedeeltelijk of geheel via internet worden aangeboden. Online therapie zegt dus niets over de inhoud van de behandeling, maar alleen wat over de vorm. De psycholoog die de behandeling verzorgt kan op verschillende manieren zijn geschoold en op zijn of haar eigen wijze vorm geven aan deze vorm van therapie. De afgelopen jaren wordt deze vorm van therapie steeds meer gebruikt en wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan. Voor de term online therapie zijn inmiddels verschillende synoniemen in gebruik, namelijk internettherapie, e-health, e-mental health, e-therapie, etc.

De voordelen van online therapie zijn:

  • de bereikbaarheid is groot. Iedereen met een internet-aansluiting kan in therapie. Denk hierbij aan mensen die in afgelegen gebieden wonen, mensen die in het buitenland wonen en graag willen spreken in hun eigen moedertaal of mensen die liever niet willen dat anderen weten dat ze in therapie zijn.
  • de behandeling is niet gebonden aan plaats en tijd. Je kunt de behandeling in betrekkelijke anonimiteit volgen in je eigen (huis)kamer en op je eigen tijd.
  • de kosten van online therapie zijn over het algemeen lager, waardoor deze vorm van behandeling voor meer mensen beschikbaar is. Ook kunnen er reiskosten worden bespaard.
  • de openheid van mensen die spreken via het internet is vaker groter. Door de wat meer indirecte en anonieme manier van spreken, zijn mensen geneigd wat meer open te zijn over hun gevoelens en gedachten.
  • bij verschillende vormen van online therapie wordt gewerkt met tekst en/of tekstberichten. Hierdoor is datgene dat in de therapie is besproken terug te lezen en te herhalen, wat een positief effect heeft op de werkzaamheid van de behandeling.

De nadelen van online therapie kunnen zijn:

  • de beveiliging is niet bij alle psychologenpraktijken gegarandeerd, waardoor privé gegevens in de openbaarheid terecht zouden kunnen komen. Aeffectivity verzorgt de behandeling binnen een beveiligde omgeving, waardoor dit niet kan gebeuren.
  • het is minder makkelijk om de zogenaamde non-verbale communicatie (bewegingen en mimiek van een cliënt) te observeren en te betrekken in de therapie. Met name bij vormen van online therapie waarbij niet wordt gewerkt met een beeldverbinding is dit onmogelijk.
  • er kan tijd verstrijken tussen het ontvangen van en het reageren op een bericht. Hierdoor kunnen er momenten van stilte ontstaan in de therapie die niet altijd gewenst zijn. Dit kan het therapeutische proces beïnvloeden.

Effectiviteit van online therapie

Online therapie is de laatste jaren meer en meer in gebruik bij psychologen. Ook is er steeds meer onderzoek naar deze vorm van behandeling. Zoals ik al had verwacht, blijkt dat de effectiviteit van online therapie of internettherapie goed is en zelfs even effectief dan face-to-face behandelingen. Bovendien zijn na drie maanden de symptomen van depressie en angststoornissen bij mensen die een online therapie hebben gevolgd veel minder aanwezig dan bij de mensen die enkel een face-to-face behandeling volgden. Online therapie blijkt een goed alternatief te zijn voor de spreekkamer. Ook voor expats is deze vorm van behandeling een uitkomst, aangezien het vinden van een Nederlands sprekende psycholoog steeds makkelijker is geworden.

Lees meer in deze berichten over het onderzoek naar de effectiviteit van online therapie

Waarom is online therapie zo effectief?

Het lijkt erop dat cliënten waarvan een hogere mate van zelfstandigheid wordt gevraagd beter in staat zijn zichzelf voor een langere periode tegen de symptomen van psychische klachten te beschermen. Een andere reden van de effectiviteit van online therapie kan zijn dat de drempel voor cliënten lager is om zich te melden met psychische klachten en de behandeling ook buiten kantooruren kan plaatsvinden. Daarnaast is gekeken naar het effect van online psycho-educatie/voorlichting over het ziektebeeld. Hier was een significante afname van klachten te zien. Het inzicht hebben in je klachten en snappen wat er aan de hand is, is vaak de eerste stap naar herstel. Cliënten ervaren het contact met de online psycholoog als persoonlijk en dichtbij en er lijkt geen verschil te zijn tussen de betrokkenheid van een psycholoog in de spreekkamer of een online psycholoog.

Informatie en aanmelden online therapie

Als je wilt weten of Aeffectivity iets voor je kan betekenen, neem dan contact op via het contactformulier op deze website. We plannen dan een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Een therapietraject bij Aeffectivity:

Stap 1: online aanmelden

We hebben vrijblijvend contact over je verwachtingen en bepalen samen wat Aeffectivity voor je kan betekenen.

Stap 2: video startgesprek

We bespreken uitgebreid je klachten en hulpvraag en later in het adviesgesprek de conclusies en het behandelvoorstel.

Stap 3: start behandeling

De behandeling gaat van start.