Online therapie

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Online therapie

Depressieve gevoelens
Online therapie is een verzamelnaam voor een aantal vormen van therapie die gedeeltelijk of geheel via internet worden aangeboden. Online therapie zegt dus niets over de inhoud van de behandeling, maar alleen wat over de vorm. De psycholoog die de behandeling verzorgt kan op verschillende manieren zijn geschoold en op zijn of haar eigen wijze vorm geven aan deze vorm van therapie. De afgelopen jaren wordt deze vorm van therapie steeds meer gebruikt en wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan. Voor de term online therapie zijn inmiddels verschillende synoniemen in gebruik, namelijk internettherapie, e-health, e-mental health, e-therapie, etc.

De voordelen van online therapie zijn:

  • de bereikbaarheid is groot. Iedereen met een internet-aansluiting kan in therapie. Denk hierbij aan mensen die in afgelegen gebieden wonen, mensen die in het buitenland wonen en graag willen spreken in hun eigen moedertaal of mensen die liever niet willen dat anderen weten dat ze in therapie zijn.
  • de behandeling is niet gebonden aan plaats en tijd. Je kunt de behandeling in betrekkelijke anonimiteit volgen in je eigen (huis)kamer en op je eigen tijd.
  • de kosten van online therapie zijn over het algemeen lager, waardoor deze vorm van behandeling voor meer mensen beschikbaar is. Ook kunnen er reiskosten worden bespaard.
  • de openheid van mensen die spreken via het internet is vaker groter. Door de wat meer indirecte en anonieme manier van spreken, zijn mensen geneigd wat meer open te zijn over hun gevoelens en gedachten.
  • bij verschillende vormen van online therapie wordt gewerkt met tekst en/of tekstberichten. Hierdoor is datgene dat in de therapie is besproken terug te lezen en te herhalen, wat een positief effect heeft op de werkzaamheid van de behandeling.

 

De nadelen van online therapie kunnen zijn:

  • de beveiliging is niet bij alle psychologenpraktijken gegarandeerd, waardoor privé gegevens in de openbaarheid terecht zouden kunnen komen. Aeffectivity verzorgt de behandeling binnen een beveiligde omgeving, waardoor dit niet kan gebeuren.
  • het is minder makkelijk om de zogenaamde non-verbale communicatie (bewegingen en mimiek van een cliënt) te observeren en te betrekken in de therapie. Met name bij vormen van online therapie waarbij niet wordt gewerkt met een beeldverbinding is dit onmogelijk.
  • er kan tijd verstrijken tussen het ontvangen van en het reageren op een bericht. Hierdoor kunnen er momenten van stilte ontstaan in de therapie die niet altijd gewenst zijn. Dit kan het therapeutische proces beïnvloeden.

 

Bij Aeffectivity werken we met drie verschillende vormen van online therapie:

Blended therapie

Seamless therapie