Dwangbehandeling

Wat biedt Aeffectivity bij een dwangstoornis?

Wanneer je kiest voor een online therapie dwangstoornis of obsessieve-compulsieve stoornis bij Aeffectivity, dan kan de behandeling bestaan uit een combinatie van gesprekken en online zittingen. De gesprekken zijn gebaseerd op Cognitieve gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie. Tijdens de gesprekken besteden we aandacht aan je angstklachten, aan het onderzoeken van je niet-helpende gedachten en bekijken we welk nieuw gedrag je meer kan helpen om van je dwangklachten af te komen. De gesprekken zijn ook bedoeld om je te motiveren, je meer inzicht te geven in je problemen en te spreken over verschillende andere zaken waar je in je dagelijkse leven tegenaan loopt.

In onderling overleg bekijken we welke online zittingen de gespreksbehandeling kunnen ondersteunen. De online therapie dwangstoornis kan uit de volgende online zittingen bestaan:

  • Uitleg over online therapie en over wat dwangklachten zijn.
  • Uitleg over dwanghandelingen.
  • Motivatie en jezelf doelen stellen door het opstellen van een oefenplan.
  • Uitvoering geven aan het oefenplan.
  • Nieuwe tijdsbesteding zoeken en vinden in plaats van de dwanghandelingen.
  • Inzicht krijgen in je gedachten.
  • Terugvalpreventie

Uit onderzoek blijkt steeds meer dat online therapie een uitstekende vorm van psychologische behandeling is. De effecten op langere termijn zijn beter dan de therapie voor dwangstoornis die alleen uit gesprekken bestaat.

We bepalen vooraf wat het doel van de behandeling is en dit is vastgelegd in de behandelovereenkomst. Tijdens de gesprekken bespreken we regelmatig of we de gestelde doelen behalen en of we nog op de juiste weg zitten. Gedurende de online therapie dwangstoornis kunnen we de behandeldoelen bijstellen, wijzigen of aanvullen. Ook kan de behandeling worden uitgebreid met andere online zittingen.

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen bij een dwangstoornis of obsessieve-compulsieve stoornis, lees dan hier verder.

Lees hier verder over dwangklachten.

Heb of herken je klachten?