Oplossingsgerichte therapie

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Wat is oplossingsgerichte therapie?

Depressieve gevoelens

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van psychologische behandeling of psychotherapie. Oplossingsgerichte therapie is een therapie, waarin de situatie zoals jij je die wenst het uitgangspunt is. Je wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die gemaakt kunnen worden om deze situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die je zelf al in huis hebt, maar misschien nog te weinig toepast. Als je vervolgens successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat je zelf invloed hebt om je eigen leven vorm te geven. Om dit te bereiken, werkt je psycholoog met vragen die je kracht naar boven haalt. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, omdat het vaak gaat over kracht en oplossingen en niet over tekortkomingen en problemen.

De nadruk ligt dus op het vragen welke toekomst je voor jezelf wenst en hoe dit toekomstbeeld zal kunnen samengaan met jouw opvattingen over je gestelde doelen. Er wordt dus geen nadruk gelegd op je voorgeschiedenis, hoe moeilijk het verleden ook is geweest. De psycholoog bekijkt je toekomst op een optimistische en zeer hoopvolle manier en probeert deze visie op jou over te brengen. Deze optimistische visie wordt gedurende de behandeling volgehouden. Bij oplossingsgerichte therapie wordt vanaf het begin een positieve verhouding tussen jou en de psycholoog gerealiseerd. De therapeut probeert zoveel mogelijk te weten te komen over jouw denkproces, je wereldbeeld, je levensvisie en -oriëntatie en zich in te voegen bij deze standpunten. De therapeut werkt binnen jouw denkwereld en probeert deze niet te veranderen.

Aeffectivity maakt gebruik van gesprekken en online therapie. Beide onderdelen van de therapie zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Tijdens de gesprekken worden ook nog andere technieken gebruikt, zodat je je behandeldoelen optimaal kan bereiken.

Bezoek de website van de VGCT en lees hier meer over oplossingsgerichte therapie.

Wil je met je psychische problemen aan de slag, neem dan vrijblijvend contact met ons op of meld je aan voor behandeling.