Dysthyme Stoornis

Wat is een dysthyme stoornis (dysthymie) en wat kun je er tegen doen?

Dysthyme stoornis of dysthymie is een lichte maar langdurige (chronische) vorm van depressie. De symptomen van een dysthyme stoornis duren minimaal twee jaar. Deze stoornis maakt het je lastig om goed te functioneren in het dagelijkse leven en te genieten. Met een dysthyme stoornis verlies je vaak interesse in normale dagelijkse activiteiten, je voelt je hopeloos, je ervaart een gebrek aan productiviteit, je hebt weinig eigenwaarde en zelfvertrouwen en je hebt het idee altijd tekort te schieten. Het lijkt alsof je stemming het grootste deel van de dag en meer dagen wel dan niet onder het ‘nul-punt’ is. Alsof je gevoel nooit echt positief is, zonder dat er sprake is van een diepe depressieve episode ‘met een kop en een staart’. Mensen met een dysthymie worden door hun omgeving vaak gezien als klagers, als mensen die geen plezier kunnen maken en benoemd als mensen met een sombere persoonlijkheid.

Symptomen die passen bij dysthymie

  • Slechte eetlust of juist teveel eten
  • Slapeloosheid of juist teveel slapen
  • Weinig energie of vermoeidheid
  • Gering gevoel van eigenwaarde
  • Slechte concentrate of moeilijkheden om tot een besluit te komen
  • Gevoelens van hopeloosheid

Aansprekende video over depressie

De Wereldgezondheidsraad (WHO) heeft een aansprekende video gemaakt over depressie. Een dysthyme stoornis lijkt veel op een depressie. Het korte filmpje maakt duidelijk hoe je je voelt tijdens een depressie en wat de effecten daarvan zijn op jezelf en je omgeving. Ook is er aandacht voor de genezing en wat je kunt doen om je weer prettig te voelen. Mensen met een dysthyme stoornis zullen zich ook herkennen in de video.

Wat kun je doen tegen een dysthyme stoornis?

Nadat de diagnose is gesteld door de huisarts of een psycholoog, wordt de behandeling bepaald op basis van de ernst van de klachten. Meestal bestaan de klachten al een lange periode. Het is echter belangrijk om hulp te zoeken. Het komt namelijk regelmatig voor dat de dysthyme stoornis tijdelijk verergert en dat er een depressieve episode ontstaat.

Heb of herken je klachten?