Volwassenen Nederland

Kosten en vergoeding behandeling Aeffectivity therapy + coaching

Wanneer je in Nederland woont en hier verzekerd bent, dan worden de kosten van een behandeling bij Aeffectivity (gedeeltelijk) vergoed door je zorgverzekeraar. De behandeling van Aeffectivity valt onder de regeling generalistische basis GGZ.

Wat is de regeling generalistische basis GGZ?
Per 1 januari 2014 is de generalistische basis GGZ ingevoerd. Dit heette eerder ‘eerstelijns psychologische zorg’. De generalistische basis GGZ is gericht op de diagnosestelling en kortdurende behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen. Je psycholoog legt uit wat dit betekent. Of je aan de voorwaarden voldoet wordt besproken in de startgesprekken. Niet alle diagnoses komen in aanmerking voor vergoeding.

Wat krijg je vergoed in 2021?
Alle kosten voor de basis GGZ krijg je vergoed vanuit de basisverzekering, indien je huisarts je doorverwijst en je behandeld wordt door een BIG-geregistreerde zorgverlener. Aeffectivity heeft vanaf 1 januari 2021 een contract afgesloten met DSW. Met de overige verzekeraars zijn voor dit jaar nog geen contracten afgesloten. Hierdoor krijg je bij deze verzekeraars soms een wat lagere vergoeding. De vergoeding is een percentage van het maximum tarief voor je behandeltraject (zie onderstaande tabel). Het percentage is afhankelijk van je basisverzekering. Indien je een zogenaamde restitutiepolis hebt, dan is dit percentage meestal 100%. Wat de precieze vergoeding voor jou is kun je navragen bij de  klantenservice van je zorgverzekeraar. Soms heb je vooraf toestemming nodig voor behandeling bij een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.

De generalistische basis GGZ kent drie verschillende behandeltrajecten:

Behandeltraject Omschrijving Maximum NZa tarief 2021
Basis GGZ Kort (BK) Lichte DSM stoornissen € 522,13
Basis GGZ Middel (BM) Matige DSM stoornissen € 885,01
Basis GGZ Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen € 1434,96

Voor behandeling die niet behoort tot het Basispakket binnen de Zorgverzekeringspakket (OVP) hanteert Aeffectivity een tarief van €114,41 per enkel consult. Je psycholoog kan je vertellen bij welke klachten dit van toepassing is.

Deze maximum tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Specificatie kosten per consult

Wil je weten wat de kosten per consult zijn? Lees hier verder.

Geldt het eigen risico?
Ja, meestal is het eigen risico van toepassing.

Is er een eigen bijdrage?
Nee, per 1 januari 2014 is de eigen bijdrage op behandeling binnen de basis GGZ en zorg via internet vervallen.

Waar kun je terecht?
Je huisarts is het eerste aanspreekpunt bij psychische klachten. Die kan ervoor kiezen om je klachten zelf te behandelen of om je door te verwijzen. Als je doorverwezen wordt kun je terecht bij Aeffectivity.

Heb je een verwijzing nodig?
Ja, zonder verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of een arts voor de jeugdgezondheidszorg worden de kosten niet vergoed. De verwijzing is maximaal 1 jaar geldig. De verwijzing moet gedateerd zijn voordat we het intakegesprek voeren.

Hoe declareer je de kosten?
Je ontvangt een eindfactuur van Aeffectivity. Na afronding van de behandeling kun je deze zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Aeffectivity zorgt ervoor dat deze factuur voldoet aan de gestelde eisen, zodat declaratie geen problemen oplevert. De facturen die je tussendoor ontvangt van de afzonderlijke sessies zijn bedoeld voor je eigen administratie. Je kunt deze NIET gebruiken om kosten te declareren bij je zorgverzekeraar. Zij zullen deze niet in behandeling nemen