Trauma

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Trauma: wat is een traumatische ervaring en wat kun je er tegen doen?

Therapie behandeling van een trauma

Een trauma is een ingrijpende ervaring; een bedreigende of beangstigende gebeurtenis die duidelijk lijden veroorzaakt. Soms maken mensen nare, ingrijpende gebeurtenissen mee – zoals een ongeval, een natuurramp of seksueel en/of fysiek geweld. Vaak zijn we dan zelf in staat om die schokkende gebeurtenis te verwerken. Na verloop van tijd voelt de gebeurtenis minder heftig aan en hebben we het gevoel dat
we het gebeurde ‘een plek hebben kunnen geven’. Toch zijn er veel gevallen waarin dit verwerkingsproces – om wat voor reden dan ook – vast lijkt te lopen. Mensen voelen zich in dat geval vaak niet meer zichzelf en hebben last van klachten. Dit kunnen nachtmerries zijn, herbelevingen, een gevoel van continu alert zijn, slecht slapen en somberheid. Ook concentratieproblemen, vermijding van triggers aan het trauma, fysieke klachten en gevoelens van schuld of schaamte zijn problemen die vaak genoemd worden. In die gevallen waarin mensen last blijven houden van de gevolgen van het trauma, is behandeling aangewezen.

Voorbeelden van schokkende gebeurtenissen

  • Natuurrampen
  • Ongevallen
  • Mishandeling of gijzeling
  • Aanranding of verkrachting
  • Verlies van een geliefd persoon
  • Een echtscheiding van jezelf of van je ouders
  • Emotionele verwaarlozing
  • Langdurig gepest zijn

Als je een dergelijke gebeurtenis meemaakt, dan noemen we dit een enkelvoudig trauma. Dit betekent niet dat de ervaring minder erg is, maar wil zeggen dat je te maken hebt gekregen met één enkele traumatische ervaring. Het kan ook voorkomen dat je vanaf je vroege jeugd te maken krijgt met een opeenstapeling van traumatische gebeurtenissen, zoals langdurig gepest worden, terugkerend seksueel misbruik of een opvoeding waarbij je emotioneel bent verwaarloosd (ruzies, scheldpartijen, vernederingen of voortdurende kritiek). Dit noemen we een meervoudig of complex trauma en heeft vaak veel effect op allerlei levensgebieden en de ontwikkeling van je karakter. Politiemensen, militairen of andere hulpverleners krijgen op volwassen leeftijd ook vaak te maken met meerdere ingrijpende gebeurtenissen. Ook dit heet meervoudig of complex en heeft eveneens effect op het hele leven. Omdat op volwassen leeftijd je karakter of persoonlijkheid al min of meer gevormd is, leidt dit vaker tot ernstig vermijdingsgedrag of tot juist emotionele uitbraken als angst en agressie.

Acute stress stoornis

De reactie op een ingrijpende gebeurtenis kan bij iedereen verschillen. Over het algemeen is de reactie wel min of meer vergelijkbaar. Lees meer over de directe klachten na een traumatiserende ervaring in het artikel over de acute stress stoornis. In het recente verleden was het beleid om direct wat te doen bij mensen die een heftige gebeurtenis hadden meegemaakt. Het idee was door direct iets te doen of met een behandeling te starten, men het ontstaan van klachten kon voorkomen. Tegenwoordig is de gedachte hierover bijgesteld en het advies veranderd. Door in de eerste weken goed voor jezelf te zorgen, de tijd te nemen de gebeurtenis te verwerken en dit de delen met belangrijke anderen, blijkt dat veel mensen de ervaring redelijk goed een plek kunnen geven. Ook Slachtofferhulp kan hierin ook een belangrijke rol spelen.

PTSS

Soms blijken de klachten ernstiger en langduriger te zijn en is er toch behandeling nodig. Als de ervaring tot langerdurende klachten leidt, kun je spreken over een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Lees meer over PTSS. In dit geval kun je naar een psycholoog toe gaan voor therapie. Onverwerkte trauma’s kunnen een diepe impact op je leven hebben. Het kan zich manifesteren in allerlei symptomen en gedragsveranderingen. Denk je bij jezelf, ik heb hulp nodig bij het verwerken van mijn trauma. Aeffectivity biedt online begeleiding bij het verwerken van je trauma.

Trauma behandeling

Wanneer je kiest voor een online therapie voor trauma bij Aeffectivity, dan kan de behandeling bestaan uit een combinatie van gesprekken online en thuis met oefeningen aan de slag gaan. In de gesprekken kan er ofwel gekozen worden voor EMDR, ofwel voor Cognitieve Gedragstherapie in combinatie met Imaginaire Exposure. In onderling overleg bekijken we welke vorm van behandeling het beste past bij jouw klachten en wensen. Hieronder gaan we kort op beide behandelvormen in.

EMDR therapie bij een trauma

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In geval van trauma is EMDR een wetenschappelijk bewezen eerste keus behandeling. EMDR helpt het vastgelopen verwerkingsproces weer op gang te brengen, waardoor klachten geheel verdwijnen of meer hanteerbaar worden. EMDR gaat uit van de theorie dat wanneer je iets ingrijpends hebt meegemaakt, deze gebeurtenis met een (zware) emotionele lading opgeslagen wordt in ons brein. Door tijdens een EMDR-sessie de gebeurtenis uit het lange termijngeheugen ‘op te halen’ naar het korte termijngeheugen (ook wel het werkgeheugen genoemd) en tegelijkertijd het werkgeheugen te belasten met afleidende taken, zal de nare herinnering zonder die emotionele lading terug opgeslagen worden in het lange termijngeheugen. Dit zorgt ervoor dat de herinnering zich niet meer continu opdringt en daardoor voor een vermindering van nachtmerries en herbelevingen. Doordat het beeld zijn emotionele lading verliest wordt het steeds makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken en nemen klachten af. Meer over EMDR? Bekijk onze Online EMDR behandeling pagina.

Informatie over een trauma

Er zijn diverse platforms die informatie geven over de kenmerken van een piekerstoornis en wat je zelf kunt doen om deze aandoening te verhelpen of verminderen:

Professionele online hulp bij een trauma

Herken je je in de klachten van een trauma? Aeffectivity biedt professionele online begeleiding bij een trauma.

Aanmeldformulier Vrijblijvend contact