Therapie voor ADHD

Therapie voor ADHD: wat biedt Aeffectivity bij ADHD?

Therapie voor ADHD

Therapie voor ADHD

Kiest je voor een therapie voor ADHD bij Aeffectivity, dan kan een behandeling bestaan uit gesprekken, gecombineerd met online zittingen. Beide vormen van behandeling zijn gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie. We besteden in de gesprekken aandacht aan je problemen, kijken naar je niet-helpende gedachten en onderzoeken met welk gedrag je van je klachten af kan komen. De gesprekken helpen je om gemotiveerd te blijven, je meer inzicht te geven in je problematiek en te kunnen praten over andere zaken waar je in je leven tegenaan loopt of last van hebt.

Samen bekijken we welke online zittingen de gespreksbehandeling kan ondersteunen. De therapie voor ADHD kan uit de volgende online zittingen bestaan:

  • uitleg over online therapie en over wat ADHD is
  • het opstellen van een motivatieplan
  • leren plannen van afspraken en taken en prioriteiten stellen
  • het leren opsplitsen van taken en effectief problemen oplossen
  • verbeteren van de aandachtsspanne en omgaan met afleiding en omgevingsprikkels
  • cognitieve therapie over het effect van niet-helpende gedachten op je gedrag
  • terugvalpreventie

 

Uit onderzoek blijkt steeds meer dat online therapie een uitstekende vorm van psychologische behandeling is. De effecten op langere termijn zijn beter dan de therapie voor ADHD die alleen uit gesprekken bestaat. Lees hier meer over de effectiviteit van online therapie.

In het behandelplan leggen we het doel van de behandeling vast. Deze doelen hebben we samen vooraf bepaald. Tijdens de gesprekken bespreken we regelmatig of we de gestelde doelen behalen en of we nog op het juiste spoor zitten. Gedurende de therapie voor ADHD kunnen we de behandeldoelen veranderen, aanvullen of aanpassen. Met aangepaste behandeldoelen kan de behandeling worden uitgebreid met andere online zittingen.

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen bij ADHD, lees dan hier verder.

Lees hier verder voor extra informatie over therapie voor ADHD.

 

Aeffectivity home

Laat een bericht achter