Online therapie sociale fobie

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Wat biedt Aeffectivity bij een sociale fobie?

Online therapie sociale fobie

Wanneer je kiest voor een online therapie sociale fobie bij Aeffectivity, dan kan de behandeling bestaan uit een combinatie van gesprekken en online zittingen. De gesprekken zijn gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie. Tijdens de gesprekken besteden we aandacht aan je angstklachten, aan het onderzoeken van je niet-helpende gedachten en bekijken we welk nieuw gedrag je meer kan helpen om van je sociale angstklachten af te komen. De gesprekken zijn ook bedoeld om je te motiveren, je meer inzicht te geven in je problemen en te spreken over verschillende andere zaken waar je in je dagelijkse leven tegenaan loopt.

In onderling overleg bekijken we welke online zittingen de gespreksbehandeling kunnen ondersteunen. De online therapie sociale fobie kan uit de volgende online zittingen bestaan:

  • uitleg over online therapie en over wat angstklachten zijn
  • uitleg over sociale angstklachten en over vermijdingsgedrag
  • motivatie en jezelf doelen stellen
  • aandachts- en concentratieoefeningen
  • plan van aanpak maken hoe je je angst gaat overwinnen
  • inzicht krijgen in je gedachten
  • het daadwerkelijk aanpakken van de angst en het oefenen met je doelen
  • terugvalpreventie

 

Uit onderzoek blijkt steeds meer dat online therapie een uitstekende vorm van psychologische behandeling is. De effecten op langere termijn zijn beter dan de therapie voor sociale fobie die alleen uit gesprekken bestaat. Lees hier meer over de effectiviteit van een online therapie sociale fobie en depressie.

We bepalen vooraf wat het doel van de behandeling is en dit is vastgelegd in de behandelovereenkomst. Tijdens de gesprekken bespreken we regelmatig of we de gestelde doelen behalen en of we nog op de juiste weg zitten. Gedurende de online therapie sociale fobie kunnen we de behandeldoelen bijstellen, wijzigen of aanvullen. Ook kan de behandeling worden uitgebreid met andere online zittingen.

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen bij sociale fobie, lees dan hier verder.

Lees hier verder voor meer informatie over sociale fobie en de online therapie sociale fobie.