Sociale angst

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Wat is sociale angst en wat kun je er aan doen?

Sociale angstklachten fobie

Wanneer je last hebt van sociale angst ben je bang voor situaties waarin je kritisch beoordeeld kunt worden door anderen of bang bent jezelf belachelijk te maken. Je bent bang om bijvoorbeeld te blozen, te trillen of te gaan zweten. De angsten en het vermijden van sociale situaties belemmeren je sterk in het doen van de dagelijkse dingen, bijvoorbeeld je werk en in al die activiteiten waarbij je contact hebt met andere mensen. Deze sociale angst noemen we sociale fobie. Je kunt bang zijn voor één enkele situatie (de enkelvoudige sociale fobie) of voor veel sociale situaties (de gegeneraliseerde sociale fobie).

Klachten bij sociale angst

Bij sociale angsten kun je last hebben van de volgende klachten:

  • Je hebt een sterke angst om in het gezelschap van anderen te zijn, zonder dat daar direct een logische reden voor is
  • Je hebt angstklachten als je in het gezelschap van anderen iets moet presteren
  • Je bent in die situatie bang om negatief beoordeeld te worden
  • Je kunt ook weer bang worden voor je eigen reactie: verlegen worden, blozen, trillen, zweten. Dan wordt er ook wel gesproken van bloosangst, trilangst of zweetangst
  • Je kunt de gevreesde sociale situatie vermijden. Kan dat niet, dan doorsta je de situatie over het algemeen met grote angsten

Van alle volwassen Nederlanders tot 65 jaar heeft 5% nog onlangs forse sociale angstklachten gehad en 8% ooit in zijn leven. Grofweg betekent dit: wonen er in een straat 100 volwassenen, dan is de kans aanwezig dat er 5 wonen met een sociale fobie. Bij mannen beginnen de sociale angstklachten gemiddeld als ze 19 jaar zijn; bij vrouwen als ze 20 zijn. Maar het komt ook voor bij kinderen en jong volwassenen. Een sociale fobie duurt meestal tientallen jaren. Sociale angsten duren langer als iemand:

  • op jonge leeftijd een sociale fobie krijgt
  • last van de angstklachten heeft in meerdere situaties
  • als kind in een grote stad woonde
  • als kind mishandeld werd
  • andere psychische stoornissen heeft

Sociale angst overwinnen

Nadat de diagnose sociale fobie is gesteld door de huisarts of een psycholoog, wordt de behandeling bepaald op basis van de ernst van de klachten. Mensen met een sociale fobie hebben meestal al vele jaren last van hun klachten. Je kunt stellen dat de klachten bijna verweven zijn geraakt met iemand zijn karakter. De vermijding is meestal hardnekkig en de behandeling duurt over het algemeen langer. De motivatie is echter vaak groot om de kwaliteit van het leven te verbeteren en de sociale angstklachten aan te pakken. Een psychologische behandeling voor je klachten kan een goede stap zijn om van je sociale fobie af te komen.

Informatie over sociale angst

Er zijn diverse platforms die informatie geven over de kenmerken van sociale angsten en wat je zelf kunt doen om deze aandoening te verhelpen of verminderen:

Professionele online hulp bij sociale angst

Herken je je in de klachten van sociale angsten? Aeffectivity biedt professionele online hulp bij sociale angsten.

Aanmeldformulier Vrijblijvend contact