Seamless therapie

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Wat is seamless therapie?

Depressieve gevoelens

Aangezien seamless therapie een nieuwe vorm van behandeling is, bestaat er nog geen duidelijke definitie van seamless therapie. Seamless therapie bij Aeffectivity geeft de mogelijkheid om binnen de beveiligde omgeving van jouw behandelaccount, zowel je face-to-face gesprekken te doen als te werken aan jouw online behandelprogramma. Face-to-face sessies zijn gesprekken die je met je psycholoog voert via een videoverbinding binnen deze therapieomgeving. Het gesprek dat we voeren is versleuteld en daardoor niet toegankelijk voor hackers. Bovendien worden de gesprekken niet opgenomen en zijn later niet meer terug te vinden op het internet. Aeffectivity is een van de eerste vrijgevestigde psychologen in Nederland die gebruik maakt van seamless therapie.

Online behandelprogramma’s zijn specifiek gericht op jouw klachten en jouw hulpvraag. Als je bijvoorbeeld een fobie hebt, dan kan er in overleg met je therapeut een specifiek programma worden aangeboden gericht op jouw angstproblematiek. Aeffectivity heeft onder meer voor de volgende problemen en klachten online behandelprogramma’s:

 

De beste verhouding van gesprekken en het online behandelprogramma wordt bepaald op basis van de ernst van je klachten, hoe ver je in de behandeling bent, het advies van je psycholoog en jouw persoonlijke voorkeuren. Door het toevoegen van online behandelonderdelen aan een gesprekstherapie maakt dat de inhoud van de therapie voor jou toegankelijker en flexibeler is. Je hebt een veel actievere rol in je therapie en je kunt je persoonlijke, digitale dossier op ieder gewenst moment, 24 uur per dag, inzien. Het behandeldossier omvat naast praktische informatie vooral op jou afgestemde inhoudelijke informatie zoals informatie over je psychische klachten of diagnose, huiswerkopdrachten en email-contact tussen jou en je psycholoog. Relevante informatie en huiswerkopdrachten kunnen op het juiste moment online worden toegevoegd aan de therapie en die kun je thuis in alle rust zelfstandig invullen of nalezen. Seamless therapie zorgt ervoor dat je niet meer altijd naar je psycholoog toe hoeft te gaan, waardoor je geen vrij hoeft te nemen op je werk of reiskosten kwijt bent.

De voordelen van seamless therapie zijn:

  • de bereikbaarheid is groot. Iedereen met een internet-aansluiting kan in therapie. Denk hierbij aan mensen die in afgelegen gebieden wonen, mensen die in het buitenland wonen en graag willen spreken in hun eigen moedertaal of mensen die liever niet willen dat anderen weten dat ze in therapie zijn.
  • de behandeling is niet gebonden aan plaats en tijd. Je kunt de behandeling in betrekkelijke anonimiteit volgen in je eigen (huis)kamer en in je eigen tijd.
  • de kosten van seamless therapie zijn lager, waardoor deze vorm van therapie voor meer mensen beschikbaar is. Ook kunnen er reiskosten worden bespaard.
  • de openheid van mensen die spreken via het internet is vaak groter. Door de wat meer indirecte en anonieme manier van spreken, zijn mensen geneigd meer open te zijn over hun gevoelens en gedachten.
  • bij seamless therapie wordt ook gewerkt met tekst en/of tekstberichten. Hierdoor is datgene wat in de therapie is besproken terug te lezen en te herhalen, wat een positief effect heeft op de werkzaamheid van de behandeling.

 

De nadelen van seamless therapie kunnen zijn:

  • de beveiliging is niet bij alle behandelaars gegarandeerd, waardoor privé gegevens in de openbaarheid terecht zouden kunnen komen. Aeffectivity verzorgt de seamless therapie binnen een beveiligde omgeving, waardoor dit niet kan gebeuren.
  • het is minder makkelijk om de zogenaamde non-verbale communicatie (bewegingen en mimiek van een cliënt) te observeren en te betrekken in de therapie.
  • er kan tijd verstrijken tussen het ontvangen van en het reageren op een bericht. Hierdoor kunnen er momenten van stilte ontstaan in de therapie die niet altijd gewenst zijn. Dit kan het therapeutische proces beïnvloeden.

 

Aeffectivity is ervan overtuigd dat seamless therapie een meerwaarde heeft boven gesprekstherapie. Door te spreken met je psycholoog, te lezen over je klachten en te schrijven over je problemen en hoe je er beter mee om kan gaan beklijft de therapie beter en ben je op een veel actievere manier met je klachten bezig.