Psychologische klachten

Wat zijn psychologische klachten en wat kun je er tegen doen?

Psychologische klachten

Psychologische klachten

Er bestaat een groot aantal psychologische klachten. In dit overzicht tref je de meest voorkomende psychologische klachten aan en kun je er meer informatie over vinden door te klikken op de links.

Stemmingsklachten

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen. Dat is een normale emotie en dit gaat vaak na na een paar dagen weer over. Maar wanneer deze stemmingsklachten langer dan twee weken aanhouden, is er mogelijk sprake van een depressie. Een depressie is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. De periode waarin deze psychologische klachten zich voordoen, wordt een depressieve episode genoemd. Wanneer deze episoden vaker terugkomen, spreken we van een (recidiverende) depressieve stoornis. De laatste decennia is uit onderzoek gebleken dat depressie gezien kan worden als een chronische aandoening, waarbij depressieve episoden zich vaker voordoen. Wanneer het herstel van een depressieve episode onvolledig is, is de kans aanwezig dat zogenaamde ‘restsymptomen’ blijven bestaan en de kans op een terugval groter is. Een depressie is een van de meest voorkomende psychologische klachten.

Lees hier meer over stemmingsklachten

Angstklachten

Iedereen heeft zich wel eens angstig of bang gevoeld, dat is een normale emotie. Angst is een emotie die ontstaat als er gevaar dreigt en de angstgevoelens helpen je om alert te zijn en adequaat te reageren. In veel gevallen zijn de angstklachten van korte duur en gaan vanzelf weg als de angst oproepende situatie voorbij is. Toch komt het regelmatig voor dat de angstige gevoelens lang aanhouden en soms zijn ze zelfs levenslang aanwezig. Het onderscheid tussen gewone angst en een angststoornis is moeilijk te maken. Deze psychologische klachten staat hoog in de top 5 van meest voorkomende ziektes in Nederland

Lees hier verder over angstklachten

Stress, overspanning en burnout

Met stress is helemaal niets mis! Stress brengt je lichaam in staat van paraatheid; je polsslag versnelt, je spieren spannen zich aan en je ademhaling wordt sneller en dieper. Het is de spanning die je voelt voor een examen, een optreden, een sollicitatiegesprek of een andere spannende gebeurtenis. Stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren of geconcentreerd kunt werken aan een lastige klus. De adrenaline en andere stresshormonen zorgen ervoor dat je optimaal presteert. Zodra de klus klaar is, gaat de spanning vanzelf weg. Deze spanning hoort bij het leven en is gezond. Bij deze vorm van stress is er geen sprake van psychologische klachten. Stress is ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld constant een te hoge werkdruk, problemen op je werk of spanningen in je gezin. Het is ook belangrijk hoe je met de spanning omgaat. Van een te lange periode van teveel stress krijg je lichamelijke en psychische klachten. Als je stress hebt en daar niet goed mee omgaat zorgt dat voor overbelasting en uitputting. In het ergste geval kun je burn-out raken.

Lees hier meer over stress, overspanning en burnout

Eetstoornissen

Eetstoornissen zijn stoornissen in het eten en denken over eten en daaruit voortkomend eetgedrag. Iemand met een eetstoornis heeft overdreven veel aandacht voor gewicht en voeding. Eetstoornissen horen bij de psychologische klachten die het moeilijkst te behandelen zijn. De gevolgen van een eetstoornis kunnen ernstig zijn. Ook ontstaan er vaak ernstige lichamelijke klachten, zoals botontkalking, beschadigde organen, duizeligheid, menstruatieproblemen, lage lichaamstemperatuur, slecht gebit, haaruitval, hartritmestoornissen, maag- en darmproblemen, hoge bloeddruk, longklachten en zere gewrichten. Ook is er vaak sprake van schuldgevoelens, schaamte, depressiviteit en eenzaamheid. Een eetstoornis ontstaat meestal door een combinatie van verschillende factoren.

Lees hier verder over eetstoornissen

ADHD

ADHD is de afkorting van de Engelse term voor aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Kinderen en volwassenen met ADHD kunnen zich moeilijk concentreren, zijn rusteloos en impulsief. Lange tijd werd ADHD gezien als een psychische stoornis van kinderen en dat het over zou gaan als ze eenmaal volwassen werden. Inmiddels weet men dat ADHD niet over gaat en er nog bij 80% ADHD bij volwassenen aanwezig is. De hyperactiviteit van ADHD bij volwassenen is vaak minder zichtbaar (innerlijke onrust) of wordt op een meer sociaal geaccepteerde manier geuit. De psychologische klachten als aandachtsproblemen en impulscontrole problemen zijn echter nog steeds aanwezig.

Lees hier meer over ADHD

Slaapstoornissen

Een derde van de Nederlandse bevolking heeft wel eens slaapproblemen. Voor tien tot vijftien procent van de bevolking is slapeloosheid een langdurig en ernstig probleem. Vrouwen hebben twee keer zo vaak last van slaapproblemen als mannen. Ook veel ouderen hebben slaapproblemen. Iedereen slaapt wel eens slecht. Je ligt uren te piekeren en te draaien en kunt maar niet in slaap komen. Of je slaapt slecht omdat je de dag erna een spannende of drukke dag hebt. Voor een of twee nachten is dat niet zo erg. Maar het wordt anders als je elke nacht de klok drie uur hoort slaan en ’s ochtends doodmoe uit bed stapt. Dan kunnen je slaapproblemen een slaapstoornis zijn. Een van de psychologische klachten met veel effect op allerlei levensgebieden.

Lees hier verder over slaapproblemen

Overige psychologische klachten

Hier tref je een volledig overzicht aan van alle psychologische klachten

 

Home Aeffectivity

Laat een bericht achter