Psychologische hulp

Zoek je psychologische hulp voor je psychische klachten?

Psychologische hulp

Psychologische hulp

Er bestaat een groot aantal psychische klachten. In dit overzicht tref je de meest voorkomende klachten aan en kun je meer informatie over psychologische hulp vinden door te klikken op de links.

Stemmingsklachten

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen. Dat is een normale emotie en dit gaat vaak na na een paar dagen weer over. Maar wanneer deze stemmingsklachten langer dan twee weken aanhouden, is er mogelijk sprake van een depressie. Een depressie is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. De periode waarin deze psychische klachten zich voordoen, wordt een depressieve episode genoemd. De laatste decennia is uit onderzoek gebleken dat depressie gezien kan worden als een chronische aandoening, waarbij depressieve episoden zich vaker voordoen. Bij het zoeken naar psychologische hulp, is depressie een veel voorkomend probleem.

Lees hier meer over stemmingsklachten

Angstklachten

Iedereen heeft zich wel eens angstig of bang gevoeld, dat is een normale emotie. Angst is een emotie die ontstaat als er gevaar dreigt en de angstgevoelens helpen je om alert te zijn en adequaat te reageren. In veel gevallen zijn de angstklachten van korte duur en gaan vanzelf weg als de angst oproepende situatie voorbij is. Toch komt het regelmatig voor dat de angstige gevoelens lang aanhouden en soms zijn ze zelfs levenslang aanwezig. Het onderscheid tussen gewone angst en een angststoornis is moeilijk te maken. Psychologische hulp staat hoog in de top 5 in Nederland, wanneer je kijkt naar angststoornissen.

Lees hier verder over angstklachten

Stress, overspanning en burnout

Met stress is helemaal niets mis! Stress brengt je lichaam in staat van paraatheid; je polsslag versnelt, je spieren spannen zich aan en je ademhaling wordt sneller. Stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren of geconcentreerd kunt werken aan een lastige klus. Zodra de klus klaar is, gaat de spanning vanzelf weg. Bij deze vorm van stress zoeken mensen meestal geen psychologische hulp. Stress is ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Van een te lange periode van teveel stress krijg je lichamelijke en psychische klachten. Als je stress hebt en daar niet goed mee omgaat zorgt dat voor overbelasting en uitputting. In het ergste geval kun je burn-out raken.

Lees hier meer over stress, overspanning en burnout

Eetstoornissen

Eetstoornissen zijn stoornissen in het eten en denken over eten en daaruit voortkomend eetgedrag. Iemand met een eetstoornis heeft overdreven veel aandacht voor gewicht en voeding. Eetstoornissen zijn, kijkend naar psychologische hulp, het moeilijkst te behandelen. De gevolgen van een eetstoornis kunnen ernstig zijn, zoals botontkalking, beschadigde organen, duizeligheid, menstruatieproblemen, lage lichaamstemperatuur, slecht gebit, haaruitval, hartritmestoornissen, maag- en darmproblemen, hoge bloeddruk, longklachten en zere gewrichten. Ook is er vaak sprake van schuldgevoelens, schaamte, depressiviteit en eenzaamheid. Een eetstoornis ontstaat meestal door een combinatie van verschillende factoren.

Lees hier verder over eetstoornissen

ADHD

ADHD is de afkorting van de Engelse term voor aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Kinderen en volwassenen met ADHD kunnen zich moeilijk concentreren, zijn rusteloos en impulsief. Lange tijd werd ADHD gezien als een psychische stoornis van kinderen en dat het over zou gaan als ze eenmaal volwassen werden. Inmiddels weet men dat ADHD niet over gaat en er nog bij 80% ADHD bij volwassenen aanwezig is. De hyperactiviteit van ADHD bij volwassenen is vaak minder zichtbaar (innerlijke onrust) of wordt op een meer sociaal geaccepteerde manier geuit. In de psychologische hulp voor ADHD, staat de behandeling van aandachtsproblemen en impulscontrole problemen centraal.

Lees hier meer over ADHD

Slaapstoornissen

Een derde van de Nederlandse bevolking heeft wel eens slaapproblemen. Voor tien tot vijftien procent van de bevolking is slapeloosheid een langdurig en ernstig probleem. Vrouwen hebben twee keer zo vaak last van slaapproblemen als mannen. Iedereen slaapt wel eens slecht. Je ligt uren te piekeren en te draaien en kunt maar niet in slaap komen. Voor een of twee nachten is dat niet zo erg. Maar het wordt anders als je elke nacht de klok drie uur hoort slaan en ’s ochtends doodmoe uit bed stapt. Dan kunnen je slaapproblemen een slaapstoornis zijn. Psychologische hulp voor een slaapstoornis, geeft uiteindelijke een gunstig effect op allerlei levensgebieden.

Lees hier verder over slaapproblemen

Overige psychische klachten

Hier tref je een volledig overzicht aan van alle voorkomende klachten en de psychologische hulp voor deze klachten

 

Home Aeffectivity

Laat een bericht achter