Problemen met sociale vaardigheden

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Sociale vaardigheden


Tegenwoordig is het belang van sociale vaardigheden zeer groot. Het onderwijs is meer en meer gericht op het werken in projectgroepen, het verzorgen van presentaties en de focus op samenwerken. Ook in je werksituatie wordt er meer van mensen verwacht op dit gebied. Een goed contact met collega’s en leidinggevenden, maar vooral met klanten is essentieel. Mensen die goed kunnen samenwerken hebben een stapje voor op anderen. In veel werkterreinen wordt van mensen verwacht dat ze geen problemen met sociale vaardigheden hebben. Problemen met sociale vaardigheden, kunnen leiden tot mindere functioneringsgesprekken, relatieproblemen, etc.

Sociale vaardigheden, zoals het inzicht hebben in wat de ander bezighoudt, zijn in het dagelijks leven erg nuttig. In de eerste plaats natuurlijk omdat je soepeler met je medemensen om kunt gaan. Je kunt conflicten voorkomen of gemakkelijker oplossen wanneer je weet hoe de ander denkt en voelt. Daarnaast is het in een groot aantal beroepen heel belangrijk om aan te voelen wat je klanten willen. Kun je goed met klanten meedenken en hen adviseren over wat ze wensen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Je kunnen inleven in anderen, empathie, en ook kunnen verwoorden hoe de ander zich voelt, helpt om het contact goed te houden en te verbeteren. Als je problemen hebt met sociale vaardigheden, dan lopen klanten eerder bij je weg en stoot je andere mensen tegen het hoofd.

Veel problemen met sociale vaardigheden ontstaan uit het niet kunnen uiten van emoties. Veel mensen met psychische problemen lopen vast omdat zij hun gevoelens opkroppen en niet kunnen/willen uiten. Dit kun je een behoorlijke tijd volhouden, maar vaak struikel je ergens en merk je hoeveel moeite je hebt met je sociale vaardigheden. Je uit je gevoelens op een manier die veel andere problemen met zich mee brengt. Er komt dan vaak een moment waarop de spanning te groot wordt en je vast loopt.

Als het je veel moeite kost om je in te leven in anderen, kunnen er ook problemen ontstaan. De omgang met medemensen verloopt dan erg stroef. Iemand met een gebrek aan empathie weet nauwelijks wat zijn gedrag bij anderen teweeg brengt; je loopt telkens tegen onbegrip aan. Je begrijpt niet waarom mensen zo geirriteerd reageren op je gedrag. Vaak ontstaat er een negatieve wisselwerking, waarbij je zelf weer nors gaat reageren, omdat anderen dit ook bij jou doen. Dit roept natuurlijk nog meer negatieve reacties op en de cirkel is rond.

Mensen kunnen problemen met sociale vaardigheden hebben in verschillende situaties en kunnen leren hier op een andere manier mee om te gaan. Denk hierbij aan:

  • contact maken: hoe kun je bijvoorbeeld aansluiting vinden in een groep omberekende mensen tijdens een congres of feestje
  • contact onderhouden: wat doe je als je eenmaal contact hebt en de relatie verder wilt verdiepen
  • drankjes weigeren: hoe kun je leren nee zeggen op momenten dat je iets liever niet wilt
  • gevoelens uiten: wat is de beste manier om tegen een ander te zeggen hoe je je voelt
  • kritiek: hoe ga je om met negatieve feedback en hoe kun je dit zelf tegen een ander zeggen
  • luisteren: wat doe je als je moeite hebt om naar anderen te luisteren en je vaker te horen krijgt dat je steeds aan het woord bent
  • om hulp vragen: hoe kun je een ander betrekken bij je probleem en ervoor zorgen dat je er niet alleen voor staat
  • omgaan met gevoelens van anderen: wat kun je doen/zeggen als een ander zich onprettig voelt
  • omgaan met mensen die over je grenzen gaan: hoe kun je jezelf beschermen tegen mensen die te ver gaan
  • onderhandelen: wat kun je doen om op een positieve manier je zin te krijgen en een ander ook wat te gunnen

 

Heb je zelf problemen met sociale vaardigheden, neem contact met ons op of meld je aan.

Het vergroten van sociale vaardigheden bij Aeffectivity is veelal een onderdeel van de behandeling van andere klachten. Als je wilt dat de behandeling alleen is gericht op sociale vaardigheden, dan is dit ook een mogelijkheid.