Privacyreglement en dossier

Privacy

Als cliënt heb je recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een privacyreglement:

  • Aeffectivity therapy + coaching en zijn medewerkers gaan zorgvuldig met je gegevens om en zijn verplicht tot geheimhouding
  • Gegevens over jou of over jouw behandeling worden niet voor onderzoek of onderwijs gebruikt zonder je toestemming
  • Bekijk hier onze Privacy Policy

Aeffectivity therapy + coaching volgt hierbij de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze Europese verordening staat beschreven welke regels gelden om de privacy van je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Dossier

Als je als cliënt ingeschreven wordt dan wordt er een persoonlijk cliëntendossier aangemaakt, waarin je gegevens worden opgeborgen. Dat is een wettelijke verplichting. In jouw dossier worden alle relevante documenten van je behandeling opgeslagen, zoals het aanmeldformulier, het intakeverslag en gespreksverslagen.

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot je dossier:

  • Recht op inzage in het eigen dossier
  • Recht op afschriften van (een deel) van het dossier
  • Recht op het aanbrengen van aanvullingen en correcties van feitelijk onjuiste gegevens
  • Recht op vernietiging van het dossier na afsluiting van de behandeling

 

Voor meer informatie over rechten en plichten verwijzen we je naar onze algemene voorwaarden.

Laat een bericht achter