Privacyreglement en dossier

Privacy

Als cliënt heb je recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een privacyreglement:

  • Aeffectivity therapy + coaching en zijn medewerkers moeten zorgvuldig met je gegevens omgaan en zijn verplicht tot geheimhouding
  • Gegevens over jou of over jouw behandeling mogen niet voor onderzoek of onderwijs worden gebruikt zonder je toestemming

 

Aeffectivity therapy + coaching volgt hierbij de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze wet staat beschreven welke regels gelden voor het dossierbeheer om de privacy van je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Dossier

Als je als cliënt ingeschreven wordt dan wordt er een persoonlijk cliëntendossier aangemaakt, waarin je gegevens worden opgeborgen. Dat is een wettelijke verplichting. In jouw dossier worden alle relevante documenten van je behandeling opgeslagen, zoals het aanmeldformulier, het intakeverslag en gespreksverslagen.

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot je dossier:

  • Recht op inzage in het eigen dossier
  • Recht op afschriften van (een deel) van het dossier
  • Recht op het aanbrengen van aanvullingen en correcties van feitelijk onjuiste gegevens
  • Recht op vernietiging van het dossier na afsluiting van de behandeling

 

Voor meer informatie over rechten en plichten verwijzen we je naar onze algemene voorwaarden.

Laat een bericht achter