Online therapie ADHD

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Online therapie voor ADHD: wat biedt Aeffectivity bij ADHD?

Online therapie voor ADHD door Aeffectivity

Wanneer je kiest voor een online therapie voor ADHD bij Aeffectivity, dan kan de behandeling bestaan uit een combinatie van gesprekken en online zittingen. De gesprekken zijn gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie. Tijdens de gesprekken besteden we aandacht aan je problemen, aan het onderzoeken van je niet-helpende gedachten en bekijken we welk nieuw gedrag je meer kan helpen om van je klachten af te komen. De gesprekken zijn ook bedoeld om je te motiveren, je meer inzicht te geven in je problemen en te spreken over verschillende andere zaken waar je in je dagelijkse leven tegenaan loopt.

In onderling overleg bekijken we welke online zittingen de gespreksbehandeling kan ondersteunen. De online therapie voor ADHD kan uit de volgende online zittingen bestaan:

  • uitleg over online therapie en over wat ADHD is
  • het opstellen van een motivatieplan
  • leren plannen van afspraken en taken en prioriteiten stellen
  • het leren opsplitsen van taken en effectief problemen oplossen
  • verbeteren van de aandachtsspanne en omgaan met afleiding en omgevingsprikkels
  • cognitieve therapie over het effect van niet-helpende gedachten op je gedrag
  • terugvalpreventie

 

Uit onderzoek blijkt steeds meer dat online therapie een uitstekende vorm van psychologische behandeling is. De effecten op langere termijn zijn beter dan de therapie voor ADHD die alleen uit gesprekken bestaat. Lees hier meer over de effectiviteit van online therapie voor ADHD en depressie.

We bepalen vooraf wat het doel van de behandeling is en dit is vastgelegd in de behandelovereenkomst. Tijdens de gesprekken bespreken we regelmatig of we de gestelde doelen behalen en of we nog op de juiste weg zitten. Gedurende de online therapie voor ADHD kunnen we de behandeldoelen bijstellen, wijzigen of aanvullen. Ook kan de behandeling worden uitgebreid met andere online zittingen.

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen bij ADHD, lees dan hier verder.

Lees hier verder voor extra informatie over online therapie ADHD.