Online therapie piekerstoornis

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Online therapie piekerstoornis: wat biedt Aeffectivity bij overmatig piekeren?

Behandeling van psychische klachten

Wanneer je kiest voor een online therapie piekerstoornis bij Aeffectivity, dan kan de behandeling bestaan uit een combinatie van gesprekken en online zittingen. De gesprekken zijn gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie. Tijdens de gesprekken besteden we aandacht aan je angstklachten en piekeren, aan het onderzoeken van je niet-helpende gedachten en bekijken we welk nieuw gedrag je meer kan helpen om van je piekerklachten af te komen. De gesprekken zijn ook bedoeld om je te motiveren, je meer inzicht te geven in je problemen en te spreken over verschillende andere zaken waar je in je dagelijkse leven tegenaan loopt.

In onderling overleg bekijken we welke online zittingen de gespreksbehandeling kan ondersteunen. De online therapie piekerstoornis kan uit de volgende online zittingen bestaan:

  • uitleg over online therapie en over wat angstklachten zijn
  • uitleg over piekeren, piekergedrag en jezelf doelen stellen
  • inzicht krijgen in je piekergedachten en controle krijgen over het piekeren
  • wat zijn de voor- en nadelen en eventuele gevaren van piekeren
  • alternatieven voor het piekeren zoeken en ook vinden
  • terugvalpreventie

Uit onderzoek blijkt steeds meer dat online therapie een uitstekende vorm van psychologische behandeling is. De effecten op langere termijn zijn beter dan de therapie voor piekerstoornis die alleen uit gesprekken bestaat. Lees hier meer over de effectiviteit van een online therapie piekerstoornis en depressie

We bepalen vooraf wat het doel van de behandeling is en dit is vastgelegd in de behandelovereenkomst. Tijdens de gesprekken bespreken we regelmatig of we de gestelde doelen behalen en of we nog op de juiste weg zitten. Gedurende de online therapie piekerstoornis kunnen we de behandeldoelen bijstellen, wijzigen of aanvullen. Ook kan de behandeling worden uitgebreid met andere online zittingen.

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen bij piekerklachten, lees dan hier verder.

Lees hier verder voor meer informatie over de gegeneraliseerde angststoornis en de online therapie piekerstoornis.