Marley Heilbron-Steeghs

Marley Heilbron-Steeghs

Nederlandse psycholoog in Boston, USA

Na het afronden van de studie sociaal pedagogische hulpverlening heb ik mij steeds verder verdiept en studeerde achtereenvolgens af als orthopedagoog (1998), Gezondheidzorgpsycholoog (2003), Psychotherapeut (2006) en Klinisch Psycholoog (2006). Daarnaast ben ik geregistreerd gedragstherapeut. Ik werk met zowel kinderen als volwassenen. De nadruk ligt echter op kinderen. Vanaf 2014 woon ik met mijn eigen gezin in Boston, USA. Mijn brede achtergrond en ervaring met kinderen en gezinnen die met forse veranderingen in hun leven te maken krijgen, sluit aan bij mijn werk met ouders en kinderen die emigreren of tijdelijk in een ander land verblijven. Voor meer gedetailleerde informatie over mijn professionele achtergrond en ervaring kun je een kijkje nemen op mijn Linkedin profiel.

fotoshoot-aeffectivity-105