Eetstoornissen

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Wat zijn eetstoornissen?

Behandeling van eetstoornissen

Eetstoornissen zijn stoornissen in het eten en denken over eten en daaruit voortkomend eetgedrag. Iemand met een eetstoornis heeft overdreven veel aandacht voor gewicht en voeding. Eetstoornissen horen bij de psychische stoornissen die het moeilijkst te behandelen zijn. De gevolgen van een eetstoornis kunnen ernstig zijn. Ook ontstaan er vaak ernstige lichamelijke klachten, zoals botontkalking, beschadigde organen, duizeligheid, menstruatieproblemen, lage lichaamstemperatuur, slecht gebit, haaruitval, hartritmestoornissen, maag- en darmproblemen, hoge bloeddruk, longklachten en zere gewrichten. Ook is er vaak sprake van schuldgevoelens, schaamte, depressiviteit en eenzaamheid. Een eetstoornis ontstaat meestal door een combinatie van verschillende factoren.

Soorten eetstoornissen

De meest voorkomende eetstoornissen zijn anorexia nervosa en boulimia nervosa. Bij anorexia nervosa is er sprake van een enorme angst om dik te worden, terwijl men juist weinig weegt. Bij boulimia nervosa heeft men regelmatig eetbuien en probeert men gewichtstoename te voorkómen door zelfopgewekt braken of gebruik van laxeermiddelen. De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de eetbuienstoornis, ook wel vreetbuistoornis of Binge Eating Disorder genoemd. De eetbuienstoornis lijkt op boulimia nervosa, maar dan zonder het schadelijke compensatiegedrag, zoals braken en gebruik van laxeermiddelen.

Anorexia nervosa en boulimia nervosa komen vooral bij vrouwen voor. Slechts één op de tien tot twintig patiënten is een man. De ziekte begint meestal in of vlak na de puberteit. Geschat wordt dat 90 tot 95% van de mensen met anorexia nervosa vrouw is. Bij boulimia nervosa ligt dit ongeveer tussen de 85 en 90%. Het gaat hier dan met name om meisjes en jonge vrouwen tussen de 15 en 30 jaar. Maar ook steeds meer kinderen en (jonge) mannen ontwikkelen deze ziektes. De binge eating disorder lijkt ongeveer even vaak voor te komen bij mannen als bij vrouwen, en komt vooral voor in de leeftijdscategorie 18 tot 65 jaar.

Informatie over eetstoornissen en wat kun je er tegen doen?

Er zijn diverse platforms die informatie geven over eetstoornissen en wat je zelf kunt doen om deze aandoening te verhelpen of verminderen:

Professionele online hulp bij eetstoornissen

Herken je je in de klachten van een eetstoornis? Aeffectivity biedt professionele online hulp bij een eetstoornis.

Aanmeldformulier Vrijblijvend contact