Online therapie depressie

Big registratie

Wil je meer weten over jouw klachten?

Online therapie depressie: wat biedt Aeffectivity voor behandeling bij een depressieve stoornis?

Effectieve depressie behandeling door middel van online thereapie

Wanneer je kiest voor een online therapie depressie bij Aeffectivity, dan kan de behandeling bestaan uit een combinatie van gesprekken en online zittingen. De gesprekken zijn gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie. Tijdens de gesprekken besteden we aandacht aan je depressieve klachten, aan het onderzoeken van je niet-helpende gedachten en bekijken we welk nieuw gedrag je meer kan helpen om van je depressie af te komen. De gesprekken zijn ook bedoeld om je te motiveren, je meer inzicht te geven in je problemen en te spreken over verschillende andere zaken waar je in je dagelijkse leven tegenaan loopt.

In onderling overleg bekijken we welke online zittingen de gespreksbehandeling kan ondersteunen. De online therapie depressie kan uit de volgende online zittingen bestaan:

  • uitleg over online therapie en over wat een depressie is
  • je motivatie in kaart brengen en jezelf doelen stellen
  • in kaart brengen hoe actief je bent, hoe je dit kan verbeteren en uitbreiden met plezierige activiteiten die voldoening geven
  • in kaart brengen van de structuur in je leven en hoe je beter kan gaan plannen
  • cognitieve therapie om meer greep te krijgen op niet-helpende en negatieve gedachten
  • terugvalpreventie en kijken naar de toekomst


Uit onderzoek blijkt steeds meer dat online therapie een uitstekende vorm van psychologische behandeling is. De effecten op langere termijn zijn beter dan de therapie voor depressie die alleen uit gesprekken bestaat. Lees hier meer over de effectiviteit van online therapie depressie.

We bepalen vooraf wat het doel van de behandeling is en dit is vastgelegd in de behandelovereenkomst. Tijdens de gesprekken bespreken we regelmatig of we de gestelde doelen behalen en of we nog op de juiste weg zitten. Gedurende de online therapie depressie kunnen we de behandeldoelen bijstellen, wijzigen of aanvullen. Ook kan de behandeling worden uitgebreid met andere online zittingen.

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen bij depressieve klachten, lees dan hier verder.

Lees hier verder voor extra informatie over depressieve klachten en  over online therapie depressie.